SSM Focșani

SSM FocșaniSSM Focșani vă propune o temă care implică accidentele de muncă și investigațiile făcute în acest sens pentru orice tip de activitate. Pentru a controla riscurile la locul de muncă, angajatorii sunt obligați să monitorizeze eficacitatea măsurilor luate în domeniul securității și sănătății în muncă.

Accidente și investigații, cu ajutorul SSM Focșani

Legea nr. 319/2006 (Legea sănătății și securității în muncă) obligă angajatorii să investigheze incidentele de muncă. Ca parte a monitorizării, rolul cercetărilor este acela de a se asigura că sunt luate măsuri corective și că sunt implementate acțiunile de îmbunătățire permanentă (SSM Focșani vă invită să participați la programele de instruire oferte). În urma investigațiilor sunt identificate eșecurile măsurilor existente și sunt aduse îmbunătățirile necesare.

Cu ajutorul SSM Focșani, puteți preveni repetarea incidentelor sau puteți identifica zonele în care evaluarea riscului trebuie revizuită.

Mai mulți angajatori pentru un loc de muncă

În locurile de muncă unde, temporar sau permanent, sunt mai mulți angajatori, cooperarea dintre ei este esențială pentru respectarea obligațiilor de siguranță și sănătate. Fiecare angajator este obligat să-i informeze pe ceilalți angajatori despre riscurile existente în activitățile lor. SSM Focșani vă ajută să luați decizii rezonabile pentru coordonarea măsurilor adoptate.

Sunt cazuri în care, în același loc de muncă, sunt regăsite persoane care desfășoară activități independente, cât și angajatori cu mai mulți lucrători. Cerințele în materie de SSM se aplică tuturor, în aceeași măsură.

Implicarea muncitorilor în luarea deciziilor

Sunt cazuri în care persoana competentă în evaluarea riscurilor este chiar angajatorul, care cunoaște cel mai bine riscurile din afacerea proprie.

În cele mai multe cazuri, pentru a-și îndeplini obligațiile SSM, angajatorii solicită sprijin din partea muncitorilor. O persoană competentă este desemnată să ajute la îndeplinirea obligațiilor pe baza abilităților, cunoștințelor și experienței acumulate. Este știut că cele mai sigure și sănătoase locuri de muncă sunt cele în care angajații sunt implicați în luarea deciziilor. Deci, cel mai bine este ca angajatorii să consulte lucrătorii în aspectele care vizează securitatea și sănătatea în muncă. Acesta și este rolul lor principal în relația cu angajatorul. Lucrătorii primesc astfel informarea adecvată și acces la facilitățile necesare asigurării unui loc de muncă cu un risc redus de accidente.

Participarea deplină și efectivă la consultare

Propuneri de gestionare și control al riscurilor primiți din partea SSM Focșani, prin oferirea de informații actualizate și instruire în cel mai bun mod. Ca rezultat al instruirii, toți lucrătorii trebuie să știe să lucreze în siguranță, fără riscuri pentru sănătate. Responsabilitatea muncitorilor în materie de securitate și sănătate în muncă este cooperarea cu angajatorii și respectarea instrucțiunilor primite. Obligația angajatorului este de a se asigura că persoanele care desfășoară activități independente și contractorii primesc informații despre:

-pericolele și riscurile cu care se pot confrunta;

-măsurile puse în aplicare pentru a face față acestor pericole și riscuri;

-cum sunt aplicate procedurile de urgență.

Formarea noilor angajați, o prioritate

Pentru nou angajații dintr-o unitate, SSM Focșani folosește instruirea de bază pentru a lucra în siguranță. Informații esențiale pentru aceștia sunt acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și procedurile de evacuare. Responsabilități suplimentare vor primi persoanele care își schimbă locul de muncă și care trebuie să cunoască implicațiile specifice în materie de SSM. La nevoie, abilitățile muncitorilor pot fi actualizate prin cursuri de perfecționare. Angajatorii pot monitoriza eficiența formării angajaților printr-o supraveghere atentă. Ei pot afla detalii despre capacitatea și competența lucrătorilor.

Responsabilitățile angajaților, conforme cu standardele internaționale

Pentru o instruire conformă cu standardele internaționale în ce privește securitatea și sănătatea în muncă, completați formularul de ofertă din pagina noastră de contact.

Specialiștii noștri vă pot ajuta să înțelegeți politica de securitate și sănătate și modul în care sunt gestionate aceste probleme.

Sunați acum pentru a avea garanția că știți să aveți grijă de siguranța și sănătatea dumneavoastră!