SSM Câmpulung

SSM CâmpulungSSM Câmpulung vă oferă suport pentru menținerea unui loc de muncă sigur și sănătos în orice tip de activitate. Specialiștii noștri sunt acreditați fiecare în domeniul lui, prioritară fiind respectarea Legii 319/2006 (Legea SSM). Un sistem de management al securității și sănătății în muncă bine întocmit vă ajută să creați un mediu de lucru plăcut și să respectați legislația din domeniu.

Respectând măsurile SSM Câmpulung, preveniți bolile la locul de muncă

Menținerea unui loc de muncă sigur și sănătos este obiectivul dumneavoastră în administrarea afacerii. Este principala responsabilitate a angajatorilor. Cât de prosperă și eficientă este unitatea dumneavoastră se poate vedea din randamentul muncitorilor din departamente.

SSM Câmpulung vă poate ajuta să întocmiți propriul sistem de management al securității și sănătății. Datorită acestui plan puteți elimina pericolele la locul de muncă. Prin punerea în practică a măsurilor stabilite, evitați situațiile critice prevenind bolile și rănirile în timpul activității.

Standarde SSM

Puteți respecta standardele SSM dacă țineți cont de câteva indicații:

  • Angajații să folosească doar instrumente și echipamente sigure.
  • Folosiți etichete sau semne de avertizare cu privire la potențiale pericole, inclusiv codurile de culoare.
  • Procedurile de operare trebuie să fie actualizate și comunicate muncitorilor pentru respectarea cerințelor SSM.
  • Introduceți obligativitatea examenelor medicale și a programelor de instruire. SSM Câmpulung vă oferă programe de instruire online și consiliere pe durata colaborării.
  • Postați afișe cu măsurile SSM în locuri cu vizibilitate crescută. Angajații sunt astfel mai bine informați despre drepturile și responsabilitățile lor.

Evidență și acces la dosarele medicale

Cazurile de spitalizare sau decese trebuie raportate prompt. Este indicat să păstrați evidențe, prin înregistrări, ale accidentărilor și bolilor legate de locul de muncă. Permiteți accesul foștilor angajați sau reprezentanților acestora la dosarele medicale sau la înregistrările efectuate.

SSM Câmpulung efectuează examenele stabilite de Medicina Muncii. Controalele medicale la angajare sau cele periodice, precum și eliberarea fișelor de aptitudini sunt doar câteva dintre serviciile oferite.

Pentru ca sistemul SSM să funcționeze cât mai bine, angajații nu trebuie să se simtă discriminați. Implementarea unui sistem de succes este la fel de important ca toate celelalte lucruri făcute pentru reușita în afaceri.

Măsuri eficiente în respectarea măsurilor SSM

Pentru a sublinia importanța acordată securității și sănătății angajaților, colaborarea cu SSM Câmpulung vă ajută în angajarea resurselor necesare protecției acestora. Lucrătorii trebuie încurajați în participarea la luarea deciziilor în domeniul SSM. Astfel împreună cu ei veți urma practicile sigure de lucru.

Este obligația angajatorilor să cerceteze cazurile de îmbolnăviri, atunci când apar în cadrul organizației. Puteți face mai multe pentru siguranța angajaților, prin abordarea tuturor pericolelor, nu doar ce vă obligă reglementările legale.

Măsurile SSM, responsabilitatea tuturor

Angajații au o mare miză în succesul programelor, prin crearea locurilor de muncă sigure și sănătoase. Trebuie încurajată implicarea muncitorilor în mod activ pentru obținerea de rezultate pozitive. Fiecare dintre ei trebuie să ia parte la respectarea măsurilor SSM Câmpulung, în caz contrar, pot fi trași la răspundere. Pentru reușita în acest domeniu, puteți înființa un comitet activ de securitate și sănătate la locul de muncă. Informații despre inspecțiile de siguranță, statisticile de răni și boli sau alte probleme de siguranță, vor ajunge astfel mai ușor la angajați.

Includeți securitatea și sănătatea în planul de afaceri!

Angajamentul față de securitatea și sănătatea în muncă trebuie să beneficieze de multă energie din partea tuturor angajaților unei organizații, muncitori sau manageri, în egală măsură. Integrarea și includerea măsurilor de siguranță garantează bunul mers în toate aspectele afacerii.

Profesioniștii interni în securitate și sănătate au nevoie de ajutor pentru configurarea sistemului. SSM Câmpulung vă oferă sprijin adaptabil nevoilor dumneavoastră. Consultările private vă ajută în prevenirea, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă.

Evitați amenzile de peste 100.000 de lei sau chiar dosarele penale, pentru nereguli în ce privește Medicina Muncii!

Sunați acum sau completați formularul de contact!