SSM Bicaz

SSM BicazProcedura de instruire la SSM Bicaz înseamnă evaluarea riscurilor pentru a afla despre pericolele și riscurile de la locul de muncă și punerea în aplicare a măsurilor de control eficiente, pentru a se asigura că aceste pericole nu pot cauza prejudicii muncitorilor.

Gestionarea unei afaceri depinde de gestionarea securității și sănătății în muncă.

Cum se face procedura de instruire la SSM Bicaz

Procedura de instruire la SSM Bicaz a fost concepută ca un instrument practic de asistare a organizațiilor (companii, firme, întreprinderi, instituții sau asociații), care au propriile funcții și administrare proprie, cu scopul de a obține o îmbunătățire continuă a performanței securității și sănătății în muncă. Orientările au fost elaborate în conformitate cu principiile convenite la nivel internațional.

Dezvoltarea, implementarea, revizuirea periodică și evaluarea sistemului de management SSM sunt printre lecțiile învățate din procedura de instruire la SSM Bicaz.

Cum pot fi gestionate securitatea și sănătatea în muncă?

Asigurarea securității și sănătății în muncă este responsabilitatea și obligația angajatorului și trebuie să respecte cerințele SSM. Angajatorul trebuie să cunoască activitățile SSM din organizație și să facă aranjamentele necesare pentru stabilirea unui sistem de management al SSM.

Politica de securitate și sănătate în muncă

Angajatorul în consultare cu lucrătorii și reprezentanții acestora trebuie să stabilească în scris o politică SSM față de care se angajează și care este comunicată tuturor angajaților.

Politica ar trebui să fie:

  • specifică organizației, adecvată dimensiunii și naturii activităților acesteia;
  • redactată în scris clar și concis, datată și semnată de angajator sau de persoana responsabilă din organizație;
  • comunicată și ușor accesibilă tuturor persoanelor de la locul de muncă;
  • revizuită periodic și pusă la dispoziția părților externe interesate.

Principii și obiective ale politicii SSM

Principiile și obiectivele cheie ale politicii SSM sunt cuprinse în procedura de instruire a SSM Bicaz.

Protejarea securității și sănătății în muncă a tuturor angajaților organizațiilor se face prin prevenirea accidentelor de muncă, a stării de sănătate, a bolilor și a incidentelor.

Cerințele companiilor și acordurile colective sunt îndeplinite prin respectarea legilor SSM și a reglementărilor naționale.

Lucrătorii și reprezentanții societăților sunt consultați și încurajați să participe activ la managementul SSM pentru îmbunătățirea continuă a performanței. Sistemul de management al SSM trebuie să fie compatibil sau integrat în alte sisteme de management din organizație.

Participarea lucrătorilor la deciziile luate

Consultarea muncitorilor în luarea deciziilor pentru sănătatea și securitatea în muncă reprezintă un element esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru. În urma consilierii primită din partea specialiștilor noștri, angajatorul se asigură că lucrătorii și reprezentanții lor pentru securitate și sănătate sunt consultați, informați și instruiți cu privire la toate aspectele SSM, inclusiv aranjamentele de urgență, asociate cu munca lor.

Pentru îmbunătățirea sistemului de management SSM, muncitorii participă activ la procesele de organizare, planificare, evaluare și acțiune.

Prin respectarea procedurii de instruire la SSM Bicaz, angajatorul este consiliat în privința înființării și funcționării eficiente a unui comitet de securitate și sănătate, în conformitate cu legislația și practica națională.

Responsabilitatea conducerii activităților SSM

Responsabilitatea generală pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor și asigurarea conducerii activităților SSM din organizație revine angajatorului. Acesta trebuie să-și asume responsabilitatea pentru dezvoltarea, implementarea și performanța sistemului de management SSM. De asemenea, trebuie să comunice membrilor organizației cine sunt persoanele care identifică, evaluează și controlează pericolele și riscurile SSM. Este necesară o supraveghere atentă pentru a asigura protecția muncitorilor, precum și pentru a stabili programe de prevenire și promovare a sănătății.

Angajatorii mai trebuie să ofere un nivel adecvat de resurse financiare, tehnice și umane, pentru a se asigura că persoanele responsabile de SSM își pot îndeplini sarcinile în mod eficient.

Obligațiile pe linie SSM

Procedura de instruire a SSM Bicaz a fost concepută pentru a vă arăta ce obligații aveți pe linie SSM, dar și cum să procedați pentru a fi întotdeauna în deplină legalitate.

Apelați oricând la specialiștii SSM pentru a vă oferi informații complete despre toate obligațiile în domeniul sănătății și securității în muncă.

Evitați amenzile drastice sau pedeapsa cu închisoarea apelând chiar acum la consiliere din partea noastră!