SSM Bârlad

SSM BârladSSM Bârlad își propune prin acest articol să vă reamintească cum, din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, puteți răspunde patrimonial, conform legilor civile. Fiecare angajator trebuie să identifice pericolele, să evalueze riscurile și să aibă o evaluare scrisă a riscurilor (SSM Bârlad vă oferă programe de evaluarea riscurilor). Prevenirea incendiilor ar trebui să facă parte din această evaluare, pentru siguranța, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.

Prevederi ale legii, aduse la cunoștință de SSM Bârlad

SSM Bârlad vă aduce la cunoștință că Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, a fost completată de Legea nr.28/2008. Aceasta prevede: „Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.”

Accidente și investigații

Angajatorii sunt obligați să monitorizeze eficacitatea măsurilor pe care le pun în aplicare pentru a controla riscurile la locul lor de muncă (SSM Bârlad vă poate ajuta în efectuarea cercetărilor). Aceste investigații sunt făcute pentru a se asigura că sunt luate măsuri corective și că sunt puse în aplicare orice îmbunătățiri necesare. Vor fi desemnate persoane care se vor ocupa de activitățile de prevenire și protecție.

Cel mai sigur mod de a trata focul este prevenirea acestuia.

O evaluare a riscului de securitate la incendiu ar trebui să includă:

  • Prevenirea incendiilor;
  • Detectarea și avertizarea despre zonele unde s-au produs incendii;
  • Indicatoarele cu ieșirile de urgență și locația stingătoarelor (puteți procura aceste stingătoare accesând pagina noastră de contact!);
  • Indicatoare de prevenire a incendiilor acolo unde se lucrează cu căldură, combustibil sau oxigen.

Cum se declanșează un incendiu?

Pentru a se declanșa, un incendiu are nevoie de trei elemente: căldură, oxigen și combustibil. Fără aceste elemente, un incendiu nu se va declanșa și nu se va răspândi. O soluție pentru prevenire este posibilitatea eliminării a cel puțin unui element amintit. În cadrul unei evaluări sunt incluse detalii despre cele trei elemente pentru a minimiza riscul declanșării sau răspândirii unui incendiu. Problemele care decurg din lucrul cu căldură, oxigen și combustibil trebuie incluse în strategia de evaluare, efectuată cu ajutorul SSM Bârlad.

Instalațiile și echipamentele care nu sunt întreținute corespunzător pot provoca incendii.

Măsuri de protecție împotriva incendiilor

– echipamentele de lucru trebuie să protejeze împotriva incendiului sau supraîncălzirii;

– uneltele și utilajele folosite să fie bine întreținute;

– echipamentele electrice să fie reparate regulat de către o persoană competentă;

– întreținerea în mod corespunzător a echipamentelor care produc căldură (cum ar fi arzătoare, schimbătoare de căldură, cazane, cuptoare, sobe);

– depozitarea substanțelor inflamabile cât mai departe de aceste echipamente.

Incendierile intenționate

Incendiile declanșate în mod deliberat prezintă riscuri semnificative pentru toate tipurile de locuri de muncă. Posibilitatea incendierilor intenționate trebuie să fie considerată o componentă a evaluării riscurilor. Măsurile de securitate adecvate pot ajuta la micșorarea gradului de risc de incendiu. Protecția materialelor depozitate și îndepărtarea eficientă și promptă a gunoiului reduc aceste riscuri.

Asigurarea măsurilor de securitate

O securitate adecvată obțineți dacă asigurați:

-o bună iluminare în interiorul și exteriorul unității;

-alarme de intruziune;

-serviciu de pază;

-deschideri de acces bine securizate;

-interzicerea accesului personalului neautorizat;

-păstrarea și asigurarea corespunzătoare a substanțelor inflamabile depozitate.

Combustibilul, o cauză principală de producere a incendiilor

Locurile de muncă în care sunt expuse, depozitate sau utilizate cantități mari de materiale inflamabile pot prezenta un pericol mai mare decât cele în care cantitatea acestora este mai mică.

Combustibilul este format din material inflamabil, care arde ușor în contact cu oxigenul din aer. Acesta poate fi de trei feluri:

– combustibil lichid inflamabil (benzina);

– combustibil gazos inflamabil (propan, butan);

– combustibil solid inflamabil (cărbune, hârtie).

Este necesară o atenție sporită la depozitarea, manipularea și utilizarea materialelor inflamabile. Fișele cu datele de securitate vă pot oferi sfaturi detaliate.

Obțineți mai mult ajutor!

SSM Bârlad vă recomandă să întocmiți un program de întreținere planificat și să urmați sfaturile de siguranță. Echipa noastră SSM Bârlad vă poate ajuta să respectați măsurile de siguranță din fișa cu datele de securitate.

Angajații noștri sunt special pregătiți pentru a vă ajuta în securitatea și sănătatea muncii!

Puteți afla prețul evaluărilor dacă intrați în contact cu noi!