SSM Bacău

nullSSM BacăuSSM Bacău încearcă să vă ajute prin acest material să vă protejați în cazul unor incendii provocate de căldură, încălzitoare portabile, siguranțe electrice și oxigen.

Obligațiile persoanelor desemnate cu activitățile de prevenire și protecție sau ce pregătire trebuie să aibă acestea, sunt întrebări la care echipa SSM Bacău încearcă să vă răspundă.

Aflați și despre activitățile concrete și atribuțiile pe care vi le asumați în domeniul securității și sănătății în muncă.

Legislație despre apărarea împotriva incendiilor, cu SSM Bacău

Din informațiile oferite de SSM Bacău, în privința Legii nr. 307/2006, la art.2, este prevăzut: „Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României”.

Operatorii locațiilor care depozitează cantități mai mari de substanțe cu proprietăți inflamabile sau explozive au anumite obligații:

-afișați indicatoare cu semne de interzicerea fumatului în locuri vizibile (SSM Bacău vă pune la dispoziție indicatoare de siguranță);

-asigurați-vă că zonele pentru fumat sunt departe de materiale inflamabile;

-amenajați locuri pentru fumat unde țigările și chibriturile să fie aruncate în siguranță, departe de alte deșeuri combustibile.

Incendiile provocate de căldură

Căldura poate fi generată de procesele de lucru și este o parte esențială a unor procese, cum ar fi gătitul. Această căldură trebuie controlată sau ținută departe de combustibil, dacă nu este controlată cu atenție. Căldura generată ca produs secundar al unui proces trebuie tratată în mod corespunzător.

Măsuri de protecție împotriva căldurii:

-angajații trebuie să fie conștienți de responsabilitatea lor în a raporta pericolele;

-este obligatoriu controlul surselor de aprindere;

-verificați și curățați coșurile de fum, acolo unde este cazul;

-asigurați-vă că gătirea alimentelor este întotdeauna supravegheată.

Sfaturi pentru folosirea încălzitoarelor portabile

  • Nu utilizați încălzitoarele portabile acolo unde nu este nevoie!
  • Este obligatoriu ca aceste aparaturi să aibă întrerupătoare de închidere de urgență și comenzi de limitare termostatice!
  • În cazul în care muncitorii părăsesc încăperea, ele trebuie oprite!
  • Distanța față de orice obiect inflamabil să fie de cel puțin un metru!
  • Nu le folosiți pentru a usca haine!

Posibile incendii provocate de siguranța electrică

Toate echipamentele și instalațiile electrice sunt proiectate, construite, instalate, întreținute, protejate și utilizate pentru a preveni orice pericol.

Instalarea și repararea echipamentelor electrice vor fi efectuate de un antreprenor electrician calificat în acest domeniu.

Foarte important este să mențineți controlul adecvat al dăunătorilor (ex. rozătoarele), care pot deteriora cablajele și echipamentul electric.

Verificarea echipamentelor electrice și îndepărtarea celor defecte, precum și verificarea cablurilor electrice, se fac în mod obligatoriu.

Sarcini ale lucrătorilor pentru evitarea incendiilor:

– folosiți prize electrice separate pentru aparate și sursele de lumină;

– evitați utilizarea prelungitoarelor. Un electrician calificat vă va instala o priză în zonele în care nu există;

– în cazul în care folosiți totuși prelungitoare, asigurați-vă că nu sunt amplasate peste covoare sau peste zonele de mers;

– utilizați un singur dispozitiv pentru fiecare priză.

Puteți solicita sfaturi suplimentare de la SSM Bacău sau de la autoritatea locală de pompieri.

Incendii provocate de lucrul cu oxigen

Oxigenul în stare gazoasă are destul de multe întrebuințări. Poate fi folosit:

-în sudare, tăiere cu flacără și alte procese similare;

-pentru a ajuta persoanele cu dificultăți de respirație;

-în camere hiperbare ca tratament medical;

-în camere de decompresie;

-pentru conservarea și ambalarea alimentelor;

-în oțelării și fabrici chimice.

Pericole ale utilizării oxigenului

Oxigenul pur îmbuteliat în recipiente, la presiune ridicată, poate reacționa violent în combinație cu uleiuri sau grăsimi. Și alte materiale vor arde puternic la impactul cu oxigen (textile, cauciuc, metale). Poate fi aproape imposibil să stingi focul în urma unei reacții dintre aceste materiale și oxigen.

Asigurați-vă că angajații sunt conștienți că trebuie să raporteze pericolele.

Avantajele consilierii pentru un management SSM eficient

Puteți afla mai multe despre măsurile de siguranță în cazul incendiilor provocate de căldură, încălzitoare portabile, siguranțe electrice sau oxigen, contactând echipa SSM Bacău.

Monitorizarea activităților în unitatea dumneavoastră conduce la performanțe SSM.

Noi vă putem oferi informații pentru a determina dacă aranjamentele de zi cu zi pentru identificarea, prevenirea și controlul pericolelor și riscurilor sunt în vigoare și funcționează eficient.

Prețul pentru luarea deciziilor privind îmbunătățirea identificării pericolelor și controlul riscurilor îl puteți afla din formularul de ofertă al SSM Bacău.

Sunați acum pentru a avea un sistem de management SSM eficient!