SSM Olt

SSM Olt
SSM Olt

SSM Olt

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Olt (SSM Olt) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

În multe cazuri nivelul sporit de zgomot și vibrații este rezultatul proiectării incorecte a dispozitivelor de protecție de zgomot si vibrații. Încălcarea regulilor de exploatare a utilajului tehnologic, mașinilor, balansarea insuficientă a pieselor în mișcare de turație

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Olt presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Olt duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Sursele principale de zgomot și vibrații în construcții și la uzinele din domeniul construcțiilor pot fi condițional grupate în modul următor:

  1. Mașini și mecanisme mobile de construcții – excavatoare, buldozere, macarale, compresoare mobile..etc
  2. Mașini pentur pregătirea distribuirea și conpactarea betonului – malaxoare, dispozitive de dpzare, buncăre de distribuție

3. Scule și unelte mecanizate de mână acționate electric sau pneumatic

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Olt ( SSM Olt ) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Olt putem diminua efectul.  

Pe șantierele de construcții și la înteprinderile din domeniul construcțiilor, un șir de procese tehnologice și lucări sunt însoșite de zgomot și vibrații. Surse de zgolot și vibrații intensive sunt mașinile și mecanismele cu mase neechilibrate în mișcare de turație.

Către aceste surse pot fi atribuite compresoare, pompe, elemente de ventilație, conducte pentru transportarea lichidelor, suflante de gaze…etc.