SSM SLATINA

Securitate si Sănătate în Muncă SLATINA (SSM SLATINA)

Securitatea și sănătatea în muncă SLATINA (SSM SLATINA) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

Prin Sănătate și securitate în Muncă SLATINA (SSM SLATINA) se previn riscurile prin promovarea unor condiții mai sigure și sănătoase la locul de muncă. Aceste aspecte sunt esențiale in orasul SLATINA nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă ci și pentru promovarea competivității.

Exisă câțiva factori care pot influența sănătatea fizică a lucrătorilor:

• Mediul de muncă (zgomot, vibrații, microclimat, iluminat etc.).
• Mijloacele de producție (organe de mașini în mișcare, curent electric, agenți chimici periculoși – lacuri,
vopsele, solvenți etc.).
• Sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru forțate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă și/sau în condiții de izolare etc.).
• Acțiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucțiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecție, deplasări/staționări în zone periculoase etc.).

Securitatea și sănătatea în muncă din SLATINA (SSM SLATINA),  promovează servicii SSM de calitate cu o echipă pregatită gata să-ți fie de folos.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!