SSM Mures

SSM Mureș
SSM Mureș

SSM Mureș

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Mureș ( SSM Mureș) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Particulele de praf sunt în mișcare permanentă în aer, iar viteza de depunere  a prafului depinde de dimensiunile și forma particulelor. Partilulele foarte mărunte se pot afla în aer timp îndelungat. Cu cât praful este mai mărunt, cu atât el este mai activ din punct de vedere fizic și chimic. Nocivitatea prafului mai depinde și de gradul de solubilitate, duritate și forma particulelor.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Mureș presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Mureș duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Lucru îndelungat în mediul cu conținut de praf poate duce la înbolnăviri profesionale, cunoscute sub demurirea generală de pneumoconioză – boală a plămânilor, ca rezultat al inhanării prafului. Bolile cauzate de prafurile cu acțiune specifică au denumire specială ( silicoză ).

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Mureș ( SSM Mureș) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Mureș putem diminua efectul.  

Nocivitatea prafului este determinată în mare măsură de depunerea particulelor de praf în organele respiratorii. La depunerea particulelor de praf în organele respiratorii care la rândul sau depinde de dispersitate și cocurența prafului în aer.

Luând in considerație că apariția îmbolnăvirii rolul principal revine cantității de praf depusă în plămâni, normarea conținutului de praf in aerul încăperilor de producție se efectuează conform metodei gravimetrice .