SSM TARGU MURES

Securitate si Sănătate în Muncă TARGU MURES ( SSM TARGU MURES)

SSM TARGU MURES include noi abordări ale securității și sănătății în muncă prin eliminarea pericolelor la locul de munca. Astfel in TARGU MURES, promovăm un stil de viață sănătos, departe de pericole, prin punerea la dispoziție a unor echipamente de protecție de cea mai bună calitate.

Cum pot fi prevenite accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale ORAS?

Analizarea, avizarea și aprobarea măsurilor de prevenire și protecție care vor deveni parte din Planul de prevenire și protecție. Odată stabilite, aceste măsuri trebuie prioritizate și, de asemenea, trebuie identificate resursele financiare pentru implementarea lor (bugetul de cheltuieli pentru securitate și sănătate în muncă).

SSM TARGU MURES studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Pentru alte informatii contactați-ne acum!