SSM Mehedinti

SSM Mehedinți
SSM Mehedinți

SSM Mehedinți

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Mehedinți (SSM Mehedinți) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Mehedinți putem diminua efectul.  

Praful de producție și combaterea lui

Un șir de procese tehnologice în constucții, industria materialelor de construcție și în alte domenii ale industriei sunt însoțite de formarea și răspîndirea în mediul de producție a prafului. El influențează negativ asupra organismului uman și, îndeosebi asupra organelor respiratorii.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Mehedinți (SSM Mehedinți) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Praful de producție influențează negativ nu numai asupra organismului uman, adesea el înrăutățește condițiile de producție în limitele zonei de lucru. Afară de aceasta, praful poate fi periculos din punct de vedere exploziv și poate fi sursă de electricitate statică. Praful se formează în timpul mărunțirii, fracționării diferitelor materiale.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  (SSM Mehedinti ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Mehedinti, este considerată timp de muncă.

Gradul de influență a prafului asupra organismului uman depinde de proprietățile lui fizio-chimice, dispersare și concentrație. După proveniență praful poate fi de origine organică și combinat.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Mehedinți presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Mehedinți duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Praful organic – praful de lemn, gârtie, lână, grâne

Praful neporganic- praful de ciment, ipsos, cuarț, calcar, azbest

Praful combinat – se formează în industriile unde se prelucrează sau se folosesc în același timp materiale organice și neorganice.