SSM Dâmbovița

SSM Dâmbovița
SSM Dâmbovița

 

SSM Dâmbovița

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Dâmbovița ( SSM Dâmbovița) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Certificarea locurilor de muncă

Prin certificarea locurilor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în munca ( SSM ) se înțelege evaloarea complexă a locurilor de muncă. Desfășurarea oricărei activități a salariaților se admite numai la locurile de muncă care au fost supuse certificării din punct de vedere al SSM.

Certificarea locurilor de muncă are drept scop prevenirea. Eliminarea, reducerea acțiunii factorilor periculoși ce pot apărea în desfășurarea proceselor de muncă.

Acestea se efectuează:

  • Periodic, la intervale de cel mult 5 ani;
  • La cererea reprezentantului forului tutelar;
  • La cererea sindicatului de ramură sau a sindicatului din unitatea economică;
  • La solicitarea lucrătorului;

Certificarea locurilor de muncă se va efectua de o comisie specială, numită conducerea unității economice. Fundamentarea deciziei privind certificarea sau necertificarea locului de muncă se va efectua prin contrapunerea valorilor indicilor cantitativi și calitativi ai locului de muncă.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Dâmbovița presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Dâmbovița duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Fișa se va completa cu indicii respectivi ai factorilor nocivi în mod obiectiv, de către serviciul extern pentru protecție si prevenire. Totodată, poate de o persoană numită de conducerea unității, cu concursul laboratorului de toxicologie industrială.

În cazul când nu dispune de astfel de laborator, unitatea economică va apela la serviciile laboratoarelor de profil din alte unități economice.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Dâmbovița ( SSM Dâmbovița) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Dâmbovița putem diminua efectul.