SSM TARGOVISTE

Securitate si Sănătate în Muncă TARGOVISTE (SSM TARGOVISTE)

Securitatea și sănătatea în muncă TARGOVISTE (SSM TARGOVISTE) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție.

Eforturile de securitate și sănătate în muncă TARGOVISTE (SSM TARGOVISTE)  s-au concentrat și pe ocupațiile de muncă manuală. (EX: lucătorii din fabrici).

Mediile noastre de lucru (de la șantierele de construcții până la clădirile de birouri) dispun de măsuri de siguranță pentru a preveni accidentarea.

Obligațiile angajatorilor TARGOVISTE:

• proiectează, asigură și întreține locuri de muncă sigure și fără riscuri pentru sănătate;
• asigurarea practicilor de lucru sigure;
• pune în aplicare măsuri pentru reducerea riscului;
• oferă facilități adecvate de prim ajutor;

• oferă angajaților informații, instrucțiuni și instruire în vederea situațiilor de urgență, pentru a face față eventualelor accidentări;
• asigură furnizarea echipamentului de lucru adecvat și utilozarea acestuia în mod corespunzător;
• ia măsurile de precauție necesare împotriva riscurilor cauzate de pericole inflamabile sau explozive, echipamente electrice, zgomot, praf și radiații;
• asigură îmbrăcăminte de protecție, acolo unde este necesar și semne de avertizare adecvate;
• asigură supravegherea sănătății, după cum este necesar;
• raportează autorităților competente eventualele accidente, răni, boli și evenimente periculoase;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!