SSM Covasna

SSM Covasna
SSM Covasna

 

SSM Covasna

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Covasna putem diminua efectul. Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Covasna ( SSM Covasna) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.

Clasificarea factorilor periculoși și dăunători

După natura acțiunii asupra oragnismului uman factorii de risc ( periculoși și nocivi ) se impart în următoarele grupe :

  1. Factori fizici

Mașinile și mecanismele în timpul deplasării. Părțile în mișcare ale utilajului. Elemente, material, semifabricate în timpul manipulării. Construcții în fază de distrugere. Prăbușirea rocilor și a maselor de pământ. Poluarea sporită a aerului zonei de muncă cu praf și gaze. Temperatura înaltă sau joasă a suprafețelor utilajului și a materialelor. Temperatura înaltă sau joasă a aerului zonei de muncă cu praf si gaze; schimbarea bruscă a presiunii atmosferice, nivel scăzut sau sporit al umidității aerului, vitezei de ionizare a acestuia.

  • Factori chimici

Conform caracterului acțiunii asupra organismului, substanțele chimice se împart în următoarele grupe:

general toxice, iritante, asfixiante, alergene, narcotice, somatice, cancerigene, care acționează asupra funcției reproductive, teratogene etc.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Covasna ( SSM Covasna) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Pătrunderea acestora în organism se procuce prin:

  • Organele de respirație;
  • Tractul gastro-intestinal;
  • Piele și învelișurile mucozitare;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Covasna presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Covasna duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.