SSM SFANTU-GHEORGHE

Securitate si Sănătate în Muncă SFANTU-GHEORGHE (SSM SFANTU-GHEORGHE)

Securitatea și sănătatea în muncă SFANTU-GHEORGHE (SSM SFANTU-GHEORGHE) aduce beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator. În trecut, angajatul era privit ca o piesă care creștea productivitatea muncii. O unealtă, sau un simplu mecanism care întreținea starea de eficiență. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii SFANTU-GHEORGHE reprezintă o parte importantă din conceptul managerial.

Securitatea si sănătatea în muncă SFANTU-GHEORGHE (SSM SFANTU-GHEORGHE), este ansamblul de activități ce are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.
Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

Responsabilitățile angajaților din SFANTU-GHEORGHE:

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

 

Pentru alte informatii contactați-ne acum!