SSM Cluj

SSM Cluj
SSM Cluj

SSM Cluj

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Cluj (SSM Cluj) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Munca persoanelor în vârstă de până la 18 ani

Lucrătorii în vârstă de până la 18 ani sunt angajati numai după ce au fost supuși unui examen medical preventiv. Ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceștia vor fi supuși examenului medical, obligatoriu in fiecare an. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de către angajator.

Pentru oferta de servicii complete SSM Cluj, Click aici!

Norma de muncă, pentru lucrătorii cu vârsta până la 18 ani ( minori ), se stabilește, pornindu-se de la normele generale de muncă. Proporțional cu timpul de muncă redus, stabilit pentru lucrătorii respectivi.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Cluj (SSM Cluj) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Este interzisă utilizarea muncii minorilor la lucrările cu condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare. La lucrări subterane, precum și la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătății.

Nu se admite ridicarea și transportarea manuală de către minori a greutăților care depășesc normele maxime stabilite, spre exemplu:

  • Barbați: 16kg;
  • Femei: 7kg (10 kg în cazul a cel mult 2 operații pe oră);

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Cluj presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Cluj duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Durata săptămânală a timpului de muncă pentru minori constituie:

  • 24 de ore pentru minorii în vârstă de la 15 până la 16 ani ;
  • 35 ore pentru minorii de la 16 până la 18 ani;

Minorii beneficiază de un concediu de odihnă annual suplimentar plătit cu durata de cel puțin 4 zile calendaristice. Concediile de odihnă anuale li se acordă minorilor în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Cluj putem diminua efectul. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Cluj, este considerată timp de muncă.