SSM Calarasi

SSM Călărași
SSM Călărași

 

SSM Călărași

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Călărași ( SSM Călărași) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.

Munca femeilor și a persoanelor cu obligații familiale

Refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului pentru motive de graviditate sau de exitență a copiilor în vârstă de până la 6 ani este interzis.

Nu este admisă ridicarea sau transportarea manual de catre femei a greutăților care depășesc maximele stabilite. Normele de greutate stabilite prin hotărâre de govern constituie 7kg sau 10 kg. A cel mult două operații pe oră.

In aceeași măsură, nu se admite trimiterea in deplasare in interes de serviciu a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediu postnalal. Precum și a persoanelor cărora desplsarea lor le este contraindicate conform certificatului medical.

 În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Călărași putem diminua efectul.  Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă ( SSM Călărași ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Femeile care au copii in vârstă de la 3 până la 14 ani, în baza certificatului medical, pot fi trimiși în deplasare numai cu acordul lor scris. Angajatorul are datoria să informeze în scris salariații menționați despre dreptul lor de a refuza plecarea in deplasare.

Concediul partial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau partial în orice timp până când copilul va împlini vârsta de 3 ani. Acest concediu poate fi folosit și de tatăl copilului, bunică, bunic sau altă rudă.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Călărași presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Călărași duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.