SSM CALARASI

Securitate si Sănătate în Muncă CALARASI (SSM CALARASI)

 

Securitatea si sănătatea în muncă  (SSM CALARASI), este ansamblul de activități ce are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.
Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

Eforturile de securitate și sănătate în muncă (SSM CALARASI) s-au concentrat și pe ocupațiile de muncă manuală. (EX: lucătorii din fabrici). Mediile noastre de lucru (de la șantierele de construcții până la clădirile de birouri) dispun de măsuri de siguranță pentru a preveni accidentarea.

Experții în sănătate si securitate eforturi și pentru a limita atât pericolele pe termen scurt, cât și pe termen lung, care ar putea duce la boli fizice sau mentale acum sau în viitor.

Cum pot fi prevenite accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale ORAS?

Analizarea, avizarea și aprobarea măsurilor de prevenire și protecție care vor deveni parte din Planul de prevenire și protecție. Odată stabilite, aceste măsuri trebuie prioritizate și, de asemenea, trebuie identificate resursele financiare pentru implementarea lor (bugetul de cheltuieli pentru securitate și sănătate în muncă).

 

Pentru alte informatii contactați-ne acum!