SSM Botosani

 

SSM BOTOȘANI
SSM BOTOȘANI

SSM Botoșani

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Botoșani (SSM Botoșani) este de a reduce la minimum accidentarea.

Instruirea periodică a muncitorilor se efectuează de către conducătorul locului de muncă pe baza informațiilor și instrucțiunilor de SSM. Scopul principal este reîmprospătarea  și actualizarea cunoștințelor în domeniul SSM.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Botosani presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Botoșani duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit de angajator, în funcție de condițiile locului de muncă și ale postului de lucru, care nu va fi mai mare de 6 luni.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Botoșani (SSM Botosani) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Instruirea periodică se efectuează și în următoarele cazuri :

  1. Când muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de zile calendaristice;
  2. In urma încălcării de către muncitor a instrucțiunilor de SSM;
  3. Cat au fost operate modificări în instrucțiunile de SSM;
  4. La reluarea de activități după accidentul de muncă suferit de către muncitor;
  5. La executarea unor lucrări ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de muncă obișnuit al muncitorului;
  6. La lichidarea consecințelor avariilor, calamităților..etc.;
  7. La efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru-permis;
  8. La introducerea oricărei tehnologii noi sau a unor modoficări ale echipamentului de lucru  existent;
  9. La schimbarea locului de munca / postului de lucru ;
  10. La introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificări ale exipamentului de lucru existent;