SSM ORADEA

Securitate si Sanatate in Munca ORADEA (SSM ORADEA)

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM ORADEA) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitate și sănătate în muncă(SSM).

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM ORADEA presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă.

Aceasta are scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă. SSM ORADEA ajută la prevenirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă.

Responsabilitățile angajaților ORADEA :

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!