SSM ORADEA

Securitate si Sanatate in Munca ORADEA (SSM ORADEA)

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM ORADEA) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate în condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitate și sănătate în muncă (SSM).

Iată 5 Elemente de siguranță și protecție ce asigură în ORADEA productivitate la locul de muncă:

  • instruirea și formarea angajaților;
  • imbunătățirea continuă a acțiunilor pe care angajații din Oradea le desfășoară;
  • formarea și crearea unor strategii de lucru în echipă;
  • indentificarea pericolelor și reglementarea acestora;
  • servicii de calitate oferite se SSM ORADEA;

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM ORADEA) asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă. Totodată ajută la prevenirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă.

Responsabilitățile angajaților ORADEA :

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!