SSM Bacau

SSM BACĂU
SSM BACĂU

SSM Bacău

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Bacău putem diminua efectul.  

Igiena industrială si a muncii. În acest compartiment se studiaza noxele de producție. Adică substanțele chimice nocive, praful, zgomotul, vibrația, radiațiile electromagnetice. Metodele si mijloacele de protecție împotriva infuenței negative a noxelor, precum și instalațiile și sistemele tehnico-sanitare care asigură crearea condițiilor confortabile, pentru o muncă productivă.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Bacău ( SSM Bacău ) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Tehnica securității. În acest compartiment se studiază regulile de securitate la executarea lucărilor, opraratiilor de lucru. Totodată uneltele si sculelor mecanizate și simple, inclusiv mihloacele tehnice care asigură securitatea exploatării mașinilor și mecanismelor.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Bacău presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Bacău duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Ultimul compartiment este denumit securitatea la incendiu. Aici sunt studiate proprietățile materialelor și substantelor privind pericolul de explozie-incendiu. Cauzele care pot provoca incendii și explozii,clasificarea încăperilor și industriilor conform pericolului.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă în Județul Bacău ( SSM Bacău), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Rezistența la foc a elementelor de construcții și măsurarile de sporire a gradului, mijloacele de stingere cu divers efect stingător, inclusiv mijloacele primare de intervenție, protecția oamenilor în caz de incendiu.