SSM Alba

SSM ALBA
SSM ALBA

SSM ALBA

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Alba ( SSM Alba) resprezintă  tipurile de activități care au ca scop prevenirea lucratorilor la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Impactul major asupra combaterii bolii a susținut generalizarea concepției. Îngrijirile medicale reprezintă principalul instrument de îmbunătățire a stării de sănătate. Succesul medicinei în reducerea consecințelor multor boli a servit ca bază  în țările dezvoltate economic.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Alba presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Alba duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Organizația Mondială a Sănătății definea in urmă cu peste 50 de ani sănătatea ca bunăstare completă fizică , psihică și socială. Această abordare reflectă percepția conform căreia  sănătatea reprezintă mai mult decât simpla  însușire a unor negații. Adică. Absența unor stări nedorite, definine în mod obiectiv ca boli de către experți.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Alba ( SSM Alba) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Chiar și în cele mai bogate societați, aspectele negative ale sănătății vor  rămâne principalul obiect al intervențiilor. În același timp, crește importanța definirii, măsurării și influențării sănătătii. Acest fapt se datorează din perspectiva percepției subiective a indivizilor si a capacității de funcționare.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Alba putem diminua efectul.