HR Iași (Resurse Umane Iași)

HR Iași (Resurse Umane Iași)
HR Iași (Resurse Umane Iași)

HR Iași (Resurse Umane Iași) folosește o varietate de instrumente de analiză HR pentru a examina datele pentru noii angajați, oferirea de instruire a personalului, procesarea salariilor și gestionarea beneficiilor pentru angajații existenți.

Pe baza rezultatelor obținute din analiza datelor, acestea îmbunătățesc progresul companiei prin instruirea angajaților în aderarea la politicile sale.

HR Iași (Resurse Umane Iași) are specialiști în resurse umane

Experții în analiza oamenilor și în analiza forței de muncă includ specialiști în resurse umane. Personalul HR Iași este calificat în gestionarea resurselor umane. Aceștia supraveghează membrii personalului companiei.

Prin implementarea unor practici eficiente de management HR, experții în resurse umane folosesc analiza datelor și ajută firmele să prospere.

Analiza resurselor umane include o varietate de indicatori referitori la datele de resurse umane care pot fi analizați pentru a ajuta o afacere să se îmbunătățească.

Indicatorii critici esențiali pentru analiza resurselor umane sunt următorii:
Manusi Spuma Nitril CT HR

  • Venitul generat per muncitor

Una dintre cele mai importante măsuri este valoarea veniturilor generate per angajat. Această statistică arată câți bani poate câștiga o organizație din activitatea fiecărui lucrător.

Ajută la determinarea sumei de bani pe care o investește o firmă în fiecare angajat și a sumei de venituri pe care o primește în schimb.

  • Costul instruirii pe angajat

Costurile suportate de o organizație pentru formarea angajaților sunt incluse în costul de formare per angajat. Se calculează împărțind cheltuielile totale ale programului la numărul de angajați care au participat la instruire.

  • Ratele de rotație voluntară a angajaților

Procentul de angajați care părăsesc voluntar o organizație într-o anumită perioadă este cunoscut sub numele de rata de rotație a angajaților. Oferă date despre numărul de lucrători calificați care renunță la serviciu într-o anumită perioadă.

Specialiștii HR Iași calculează rata de rotație împărțind numărul total de angajați la numărul de lucrători care au părăsit o organizație.

  • Ratele de rotație involuntară a angajaților

Rata de rotație involuntară a angajaților numără persoanele care sunt eliberate sau concediate dintr-o companie într-un anumit interval de timp.

Se calculează împărțind numărul total de angajați la numărul de lucrători pe care o companie i-a eliberat. Această statistică este evaluată pentru a vedea dacă forța de muncă este prea mare sau este menținută la un nivel sănătos pentru afacere.

  • Este timpul pentru găsirea de noi angajați

Una dintre cele mai importante variabile pentru dezvoltarea unei companii este timpul de angajare. Acest indicator determină cât timp va dura ca o companie să angajeze un lucrător de înlocuire dacă unul dintre angajații săi actuali pleacă.

Acesta cuprinde timpul necesar afacerii pentru a angaja un nou muncitor după postarea de locuri de muncă deschise. Ajută la evaluarea eficacității și eficienței procedurii de angajare a unei companii.

  • Rata de acceptare la angajare

Procentul de persoane care acceptă o ofertă de muncă de la o organizație este cunoscut sub numele de rata de acceptare a unui loc de muncă. Vă ajută să aflați câte persoane sunt atrase de o anumită organizație și de serviciile acesteia.

Se calculează împărțind numărul total de oferte de locuri de muncă pe care le-a făcut o companie la numărul de oferte care au fost acceptate.

  • Riscuri legate de angajați

Riscurile legate de angajați înseamnă evaluarea lipsei capacităților specifice într-o forță de muncă. Aceasta ajută la stabilirea unui număr adecvat de lucrători cu setul de abilități necesare pentru o companie.

De asemenea, se adresează gradului în care personalul unei organizații este expus la riscuri.

  • Rata absenteismului

Una dintre măsurile cruciale de analiză a HR Iași este rata absențelor. Această statistică se referă la numărul de angajați care lipsesc una sau mai multe zile de lucru în fiecare lună.

Sunt eliminate persoanele care nu sunt la serviciu, sunt bolnave sau își iau alte tipuri de concediu. Acesta ajută la determinarea impactului indisponibilității angajaților unei organizații.

Doar în magazinul nostru cu profil SSM găsiți colecția de mănuși de protecție!

Evaluarea dezvoltării companiei

Datele despre resursele umane pot fi colectate, examinate și raportate folosind analiza HR Iași. Examinând productivitatea personalului, aceste analize vă oferă posibilitatea de a evalua dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Cele patru forme de analiză HR sunt descriptive, diagnostice, prescriptive și predictive. Pentru fiecare dintre aceste domenii sunt definite diferitele obiective ale analizei.

Utilizați pașii menționați pe pagina de contact a HR Iași pentru a utiliza analiza resurselor umane în restructurarea companiei!