RSVTI efectuează inspecția stivuitoarelor
RSVTI efectuează inspecția stivuitoarelor

Inspecția stivuitoarelor este esențială pentru a menține echipamentele de manipulare a materialelor în conformitate cu standardele de funcționare.

Dar cât de des ar trebui operatorii să-și inspecteze stivuitorul?

Frecvența inspecțiilor este clar reglementată de standardele SSM și este responsabilitatea RSVTI să se asigure că acestea sunt respectate.

Inspecția stivuitoarelor: o obligație permanentă

Stivuitoarele sunt echipamente vitale pentru manipularea materialelor în diverse industrii, însă utilizarea lor implică și riscuri considerabile.

  • Pentru a asigura funcționarea lor sigură și eficientă, rolul Responsabilului cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI) devine esențial.

RSVTI supraveghează starea tehnică a echipamentelor și coordonează inspecțiile periodice și asigură conformitatea cu standardele de securitate și sănătate în muncă (SSM).

Operatorii trebuie să inspecteze stivuitoarele zilnic, la începutul fiecărei zile de utilizare și la începutul fiecărei ture într-o unitate de utilizare continuă.

Conform specialiștilor SSM-SSM, această frecvență asigură detectarea promptă a problemelor, prevenind accidentele.

Astfel, echipamentul va fi menținut în stare optimă de funcționare.

Servicii complete RSVTI
Servicii complete RSVTI

Operatorul RSVTI întocmește Registrul de evidență a verificărilor tehnice

RSVTI are responsabilitatea de a întocmi și menține un registru de evidență pentru urmărirea verificărilor tehnice periodice pentru fiecare echipament în parte.

  • Experții în siguranță ai SSM-SSM amintesc aici echipamente cum sunt: electrostivuitoare, motostivuitoare sau transpalete electrice.

Registrul întocmit pentru inspecția stivuitoarelor este un instrument esențial pentru:

-documentarea stării tehnice a echipamentelor;

-asigurarea conformității cu reglementările legale.

◦ Registrul de evidență ajută la planificarea și efectuarea inspecțiilor și întreținerii necesare, prevenind astfel eventualele defecțiuni și accidente.

Fără o evidență clară și actualizată, riscul de a trece cu vederea problemele tehnice crește, ceea ce poate duce la consecințe grave.

Cerințele legislației SSM pentru inspecția stivuitoarelor

Rolul Responsabilului cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor în funcționarea stivuitoarelor este esențial pentru a menține standardele de siguranță și eficiență.

Standardele SSM pentru stivuitoare sunt stricte și au rolul de a asigura funcționarea sigură a acestor echipamente.

Conform acestor standarde, operatorii trebuie să efectueze inspecția stivuitoarelor zilnic și la începutul fiecărei ture pentru a se asigura că echipamentele sunt în stare bună de funcționare.

Nerespectarea acestei frecvențe poate duce la amenzi din partea autorităților competente.

Operatorii RSVTI ai SSM-SSM au rolul de a monitoriza respectarea acestor cerințe, verificând că fiecare inspecție este efectuată la timp și că toate deficiențele sunt remediate prompt.

În cazul în care se descoperă probleme, specialistul trebuie să eticheteze stivuitorul și să raporteze imediat problema pentru a evita utilizarea acestuia până la remedierea deficiențelor.

Prin supravegherea inspecțiilor periodice, întreținerea corespunzătoare și respectarea cerințelor SSM, RSVTI contribuie la prevenirea accidentelor și la asigurarea unui mediu de lucru sigur.

De ce este crucială frecvența inspecțiilor?

Frecvența inspecțiilor contribuie la asigurarea funcționării sigure și eficiente a stivuitoarelor.

Prin comparație, mulți dintre noi suntem vinovați de amânarea reparațiilor necesare la mașinile personale, ceea ce poate duce la probleme majore.

  • În acest caz, inspecția stivuitoarelor zilnic și la începutul fiecărei ture permite detectarea timpurie a problemelor, prevenind astfel situațiile periculoase. Rolul RSVTI în acest proces este crucial.

Prin solicitarea operatorilor să-și verifice stivuitoarele la începutul fiecărei ture, RSVTI asigură că echipamentele sunt evaluate de personal odihnit și atent, reducând astfel riscul de neglijență.

  • De asemenea, RSVTI coordonează întreținerea preventivă, care poate preveni defecțiunile majore și costurile asociate acestora.

Pe lângă inspecția stivuitoarelor zilnic, RSVTI pregătește echipamentele pentru verificările tehnice oficiale, necesare pentru prelungirea autorizației de funcționare ISCIR.

* ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).

Aceste verificări sunt esențiale pentru a asigura că stivuitoarele îndeplinesc toate cerințele legale și tehnice pentru a opera în siguranță.

Prin aceste eforturi concertate, riscurile asociate utilizării stivuitoarelor pot fi reduse semnificativ.

Avantaje: protejează sănătatea și siguranța angajaților și contribuie la eficiența operațională a companiei.

Protejarea vieților și pentru asigurarea continuității operațiunilor

Astfel, investiția în instruirea angajaților și în menținerea riguroasă a echipamentelor prin supravegherea RSVTI nu este doar o obligație legală.

Este o măsură esențială pentru protejarea vieților și pentru asigurarea continuității operațiunilor.

Doar printr-o abordare responsabilă și preventivă, putem garanta că utilizarea stivuitoarelor rămâne sigură și eficientă în orice moment.

Solicitați inspectorilor RSVTI ai SSM-SSM verificarea echipamentelor dumneavoastră sau prelungirea autorizației de funcționare ISCIR!