Substanțele chimice periculoase au impact asupra mediului
Substanțele chimice periculoase au impact asupra mediului

Substanțele chimice periculoase pot fi prezente într-o varietate de medii, inclusiv în locurile de muncă, în gospodării și în mediul înconjurător.

Aceste substanțe pot fi gazoase, lichide sau solide și pot avea efecte nocive asupra sănătății și siguranței umane și asupra mediului, cauzând daune ecosistemelor naturale.

Substanțele chimice periculoase sunt prezente și prezintă pericole

Specialiștii firmei noastre SSM au ales câteva exemple din substanțele chimice periculoase care sunt prezente în jurul nostru în mod constant și pot reprezenta un pericol:

 • Monoxidul de carbon, un gaz incolor, inodor și insipid, care poate fi produs de o varietate de surse, inclusiv automobile și aparate de încălzire.
 • Plumbul, o substanță toxică care a fost utilizată în trecut în vopsele, carburanți și alte produse industriale. În prezent, plumbul este încă prezent în unele materiale de construcție și echipamente electrice.
 • Azbest, o substanță fibroasă care a fost utilizată în trecut în izolații, materiale de construcție și alte produse industriale.
 • Mercurul, un metal lichid care poate fi găsit în unele lanterne, baterii și termometre.
 • Pesticidele, substanțele chimice periculoase utilizate pentru a ucide sau a controla insectele și alte organisme care pot fi dăunătoare culturilor sau sănătății umane.

Manusi Spuma Nitril CT HR

Măsuri pentru reducerea expunerii la substanțe chimice periculoase

Profesioniștii în protecția mediului din cadrul firmei noastre SSM spun că este important să fim conștienți de substanțele chimice periculoase și să luăm măsuri pentru a reduce expunerea la acestea, cum ar fi:

-utilizarea de echipamente de protecție adecvate;

-respectarea instrucțiunilor de utilizare;

-eliminarea acestor substanțe.

Substanțele chimice periculoase pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător, cauzând daune atât ecosistemelor naturale, cât și comunităților umane.

Impactul substanțelor periculoase poate fi cauzat de mai multe surse, inclusiv procesele industriale, agricultura, transportul și eliminarea neadecvată a deșeurilor.

Exemple de impact asupra mediului al substanțelor chimice periculoase

 • Poluarea aerului. Substanțele, cum ar fi emisiile de gaze de la mașini și fabrici, pot contribui la poluarea aerului.
 • Poluarea apei. Substanțele chimice, cum ar fi pesticidele, fertilizatorii și substanțele chimice utilizate în producția industrială, pot ajunge în apele de suprafață și subterane.
 • Poluarea solului. Substanțele periculoase, cum ar fi pesticidele și substanțele chimice utilizate în producția industrială, pot ajunge în sol și pot persista acolo pentru mulți ani.
 • Impactul asupra biodiversității. Substanțele chimice periculoase pot avea un impact negativ asupra biodiversității prin distrugerea habitatelor naturale și prin uciderea plantelor și animalelor.
 • Schimbările climatice. Substanțele chimice periculoase, cum ar fi gazele cu efect de seră, pot contribui la schimbările climatice și la creșterea temperaturilor globale.

Exemple de impact asupra sănătății umane al substanțelor chimice periculoase

 • Boli respiratorii. Exemple de substanțe chimice periculoase care pot provoca boli respiratorii sunt azbestul, dioxidul de sulf și monoxidul de carbon.
 • Cancer. Unele substanțe periculoase sunt cunoscute pentru faptul că pot provoca cancer, cum ar fi cromul hexavalent, benzina și arsenicul.
 • Probleme de sănătate la nivelul pielii. Substanțele chimice periculoase pot provoca iritații ale pielii, cum ar fi formaldehida sau clorul.
 • Probleme de sănătate la nivelul ochilor. Unele substanțe chimice pot cauza iritații ale ochilor, cum ar fi acizii sau alte substanțe corozive.
 • Probleme de sănătate la nivelul sistemului nervos. Exemple de substanțe chimice periculoase care pot afecta sistemul nervos sunt plumbul, mercurul și hexaclorobenzenul.

Măsuri pentru a reduce utilizarea substanțelor chimice periculoase

Substanțele periculoase pot avea un impact negativ asupra sănătății umane, putând intra în organism prin inhalare, ingestie sau prin contact cu pielea sau ochii.

În concluzie, este important să se ia măsuri pentru a reduce expunerea la substanțele chimice periculoase, precum și pentru a proteja sănătatea umană de impactul acestora. Aceste măsuri includ:

-utilizarea echipamentelor de protecție;

-gestionarea adecvată a deșeurilor;

-evitarea utilizării substanțelor periculoase în produsele de uz casnic și cosmetice.

Doriți să luați măsuri pentru a reduce utilizarea și eliminarea substanțelor chimice periculoase?

Doriți să luați măsuri pentru a proteja mediul înconjurător și sănătatea umană de impactul acestora?

Soluția o găsiți în pagina alocată protecției mediului accesând site-ul firmei noastre SSM!