SSM VASLUI

Securitate si Sănătate în Muncă VASLUI (SSM VASLUI) 

Securitatea și sănătatea în muncă VASLUI (SSM VASLUI) are ca obiectiv instruirea și formarea lucrătorilor pentru posibilele riscuri. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Fiecare companie trebuie să asigure securitate și sănătate în muncă (SSM).

Responsabilitățile angajaților VASLUI:

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!