SSM Tulcea

SSM TULCEA
SSM TULCEA

 SSM Tulcea

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Tulcea putem diminua efectul. Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM Tulcea ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Pericolul electrocutării și măsurile de profilaxie a electrotraumatismului

Pericolul electrocutării la explodarea instalațiilor electrice este determinat de faptul, că părțile conductoare sau corpurile mașinilor ce au nimerit sub tensiune în rezultatul unor defecte de izolație nu emit semnale care ar preaîntâmpina omul despre pericol. Reacțioa omuluui la curentul electric apare doar după trecerea lui prin corpul uman.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Alba ( SSM Tulcea ) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Valoarea curentului ce se scurge prin corpul omului este factorul principal de care depinde rezultatul electrocutării: cu cât este mai mare curentul, cu atât este mai pericunoasă acțiunea lui. Omul începe să simtî curentul ce se scurge prin corp la valori relativ mici – 0,5..1,5 mA, numit curent simțit . Curentul cu valoare de 10..15mA, la scurgere prin corp provoacă contracții involuntare ale mușchilor mâinilor și omul nu se poate elibera de sine stătător cu părțile conductoare.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Tulcea presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Tulcea duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Cunoscând pericolul acțiunii curentului electric asupra organismului uman, în activitatea de producție sunt utilizare un șir de măsuri și mijloace de protecție cu caracter organizatoric și tehnic.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Tulcea ( SSM Tulcea ) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Tulcea, este considerată timp de muncă.

Principalele măsuri organizatorice sunt:

  • Îngrădirea părților conductoare sau amplasarea acestora la înălțimi inaccesibile;
  • Separarea electrica a rețelelor în sectoare scurte cu lungimea de 2-6 m cu ajutorul transformatoarelor de separare;
  • Folosirea sistemelor de blocare, de semnalizare, a placardelor avertizoare;
  • Folosirea mijloacelor individuale de protecție ;