SSM TARGU JIU

Securitate si Sănătate în Muncă TARGU JIU (SSM TARGU JIU)

Din punctul de vedere al lucrătorilor, sanatatea si securitatea in munca TARGU JIU (SSM TARGU JIU) presupune o sarcină obligatorie, iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Aceasta are scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă.

SSM TARGU JIU ajuta la prevenirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă.

Obligațiile angajatorilor TARGU JIU:

• proiectează, asigură și întreține locuri de muncă sigure și fără riscuri pentru sănătate;
• asigurarea practicilor de lucru sigure;
• pune în aplicare măsuri pentru reducerea riscului;
• oferă facilități adecvate de prim ajutor;

• oferă angajaților informații, instrucțiuni și instruire în vederea situațiilor de urgență, pentru a face față eventualelor accidentări;
• asigură furnizarea echipamentului de lucru adecvat și utilozarea acestuia în mod corespunzător;
• ia măsurile de precauție necesare împotriva riscurilor cauzate de pericole inflamabile sau explozive, echipamente electrice, zgomot, praf și radiații;
• asigură îmbrăcăminte de protecție, acolo unde este necesar și semne de avertizare adecvate;
• asigură supravegherea sănătății, după cum este necesar;
• raportează autorităților competente eventualele accidente, răni, boli și evenimente periculoase;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!