SSM SNAGOV

Sănătate si Securitate in Muncă SNAGOV (SSM SNAGOV)

Securitatea și sănătatea în muncă SNAGOV (SSM SNAGOV), aduce beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator. În trecut, angajatul era privit ca o piesă care creștea productivitatea muncii. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii în SNAGOV reprezintă o parte importantă din conceptul managerial.

PRIN SSM SNAVOG munca se definește ca fiind energie bună, satisfacție, comunicare, posibilitatea integrării intr-un mediu. De asemenea, datoria angajatorului este de a oferi protecție la locul de muncă.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM SNAGOV presupune o sarcină obligatorie, iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Aceasta are scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă.

SSM SNAGOV ajută la prevenirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă. Pin sănătate si securitate în muncă (SSM) ințelegem atribuția legală pe care trebuie sa o aibă angajatorul vis-a-vis de angajați.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!