SSM Sibiu

SSM Sibiu
SSM Sibiu

SSM Sibiu

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Sibiu (SSM Sibiu) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Sistemele și tipurile de iluminat

Exista trei tipuri de iluminat de produție – natural (creat de lumina directă), artificial (când sunt folosite doar surse artificiale de lumina) și mixt (când iluminatul naturat însuficient este completat de cel artificial).

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Sibiu putem diminua efectul.  Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  (SSM Sibiu), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

În timpul luminos al zilei iluminatul încăperilor de producție este efectuat de către sursa naturală de lumină. Iluminatul natural poate fi lateral – prin ferestre în pereții exteriori. Superior prin felinare. Folosirea unui sau altui sistem de iluminat depinde de destinația funcțională și de dimensiunile încăperii. Situarea ei în planul clădirii, precum și de particularitățile climaterile ale localității.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Sibiu presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Sibiu duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

După realizarea constructivă iluminatul artificial poate fi de două tipuri – general și combinat, atunci când la iluminatul general se adaugă cel local, care concentrează fluxul de lumină nemijlocit la locurile de muncă.

Iluminatul general poate fi uniform și localizat când fluxul de lumină este repartizat cu considerarea amplasării locurilor de muncă. Folosirea numai a iluminatului local în interiorul clădrilor nu se admite.