SSM Zimnicea

SSM ZimniceaSSM Zimnicea împreună cu antreprenorul principal al unei instituții preiau conducerea, în aplicarea reglementărilor SSM, prin acțiuni de planificare, gestionare, monitorizare și coordonare a securității și sănătății în muncă. În cazul șantierelor de construcții, planul trebuie pregătit înainte de începerea fazei de construire. Măsurile de siguranță respectă regulile de șantier și măsurile specifice eliminării oricăror riscuri.

Planificarea lucrării cu SSM Zimnicea

Identificarea riscurilor trebuie gestionate în timpul lucrărilor de construcții. Informațiile obținute înainte de începerea lucrărilor, împreună cu informațiile cheie, sunt utile în conceperea planului de respectare a măsurilor de siguranță. SSM Zimnicea acordă o atenție deosebită:

-manipulării azbestului;

-existenței liniilor electrice aeriene și serviciilor subterane;

-drepturilor publice de trecere prin zona șantierului;

-altor activități care se desfășoară în apropierea locului de muncă.

Eliminați orice pericol pentru securitate și sănătate

Pentru ca lucrarea să funcționeze bine, trebuie luat în considerare orice pericol pentru siguranța muncitorilor. Incidentele trebuie prezise, planificate și controlate pentru a face față situațiilor. Importante sunt echipamentele și materialele cumpărate. Dacă acestea sunt închiriate, furnizorul are obligația de a preciza și informațiile de securitate și sănătate. Solicitarea colaborării cu SSM Zimnicea vă ajută să luați măsurile de precauție necesare. Echipa noastră efectuează o evaluare a riscurilor pentru sănătate în cazul substanțelor sau echipamentelor folosite.

Măsuri de prevenire a riscurilor

SSM Zimnicea acționează pe baza constatărilor făcute. Dintre măsurile de prevenire amintim:

-eliminarea substanțelor nocive, acolo unde este posibil;

-utilizarea unei metode de lucru mai puțin periculoase;

-instruirea muncitorilor pentru a utiliza în siguranță materialele și echipamentele;

-pregătirea programelor de lucru prin îndepărtarea operațiunilor care pot afecta siguranța lucrătorilor.

Măsuri de siguranță a muncitorilor

  • Planificarea căilor de acces la locul de muncă în funcție de meseria fiecărui angajat.
  • Stabilirea timpului pentru asamblarea schelelor sau a altor mijloace de acces.
  • Verificarea cerințelor de lucru împreună cu un specialist SSM.
  • Discutarea metodelor de lucru înainte de începerea activității, ținând cont de echipamentele ce vor fi folosite.
  • Identificarea riscurilor pentru securitate și sănătate care pot apărea în timpul operațiunilor.

Contactați specialiștii SSM Zimnicea pentru efectuarea evaluărilor de risc pentru securitatea muncitorilor și aplicați metodele de prevenție!

Planificarea procedurilor de acordare a primului ajutor

Pentru acordarea primului ajutor este important echipamentul de care va fi nevoie și stabilirea persoanelor instruite în luarea măsurilor de urgență. Primul ajutor este condiționat și de echipamentul personal de protecție.

Pentru ca măsurile luate să fie eficiente trebuie ca trusa de prim ajutor să fie aprovizionată în mod adecvat.

Trusele de prim ajutor vor fi amplasate în locații bine stabilite, ușor accesibile. Personalul unei organizații trebuie încurajat să se pregătească în acordarea primului ajutor.

Cursurile de prim ajutor vă ajută să acționați în situații critice care pot apărea la orice loc de muncă. La finalul lor, cursanții vor obține diplome de absolvire conforme cu legislația SSM (Legea nr.319/2006 privind măsurile de securitate și sănătate în muncă).

SSM Zimnicea organizează cursuri în două etape, etapa teoretică și etapa practică prin simulări pe manechine.

Gestionarea urgențelor medicale

Toate accidentele care au loc într-o unitate trebuie raportate cât mai curând posibil. După acordarea primului ajutor, este de datoria supraveghetorilor să completeze Raportul de Incident. SSM Zimnicea vă poate ajuta la întocmirea acestuia. Informațiile din acest raport oferă instrucțiuni pentru raportarea rănilor și a cazurilor de boală, precum și modul de răspuns în cazul urgențelor medicale. Este recomandat să nu vă depășiți pregătirea sau cunoștințele atunci când acordați primul ajutor. Solicitați ajutor specializat paramedicilor sau unităților medicale cele mai apropiate.

Respectarea reglementărilor SSM

O obligație a regulilor SSM impune raportarea către angajator a oricărui tip de vătămare sau boală legată de locul de muncă. Împreună cu reprezentanții SSM Zimnicea, vor fi luate măsuri pentru respectarea drepturilor angajaților în ce privește măsurile de securitate și sănătate în muncă.

Amenzi pentru nerespectarea legislației

Nerespectarea reglementărilor legilor SSM poate duce la penalizarea cu amenzi drastice. Pentru neîntocmirea planului de prevenire și protecție a angajaților prin evaluarea riscurilor, amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Lipsa programelor de instruire în domeniul SSM duce la amenzi de la 4.000 la 8.000 de lei. Amenzi între 3.000 și 6.000 de lei primiți pentru nerespectarea măsurilor privind acordarea de prim ajutor în caz de accident.

Contactați echipa SSM Zimnicea și toate problemele legate de siguranța muncii vor dispărea!