SSM Zărnești

SSM ZărneștiSSM Zărnești conștientizează întreg personalul din orice fel de companie cu privire la riscul de incendiu în unitate și prevenirea acestuia, instruirea agenților care lucrează la posturi, în ateliere sau pe procese care prezintă riscuri de incendiu, pentru a reacționa în conformitate cu scenariile identificate sau previzibile.

Obiectivele SSM Zărnești pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Zărnești sfătuiește angajatorii să proiecteze sistemul de securitate la incendiu de la începutul construirii unei firme sau al unei clădiri. Acest sistem este alcătuit din toate elementele utilizate pentru a colecta informații sau toate comenzile legate numai de securitatea la incendiu, pentru a le prelucra și pentru a îndeplini funcțiile necesare pentru siguranța unei clădiri sau a unei unități în caz de incendiu.

Scopul acestui sistem este de a detecta și semnala oricând începutul unui incendiu. Obiectivul principal este de a obține o depistare timpurie și sigură a începutului unui incendiu. Sistemul de securitate la incendiu include detectoare automate și declanșatoare manuale.

SSM Zărnești recomandă ca la instalarea acestui sistem să se aleagă detectoare adaptate tipurilor de incendiu susceptibile de a izbucni (predominanță de fum, flăcări, gaze de ardere, etc.) și activității încăperii (poluare prezentă, temperatură, ventilație).

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Zărnești efectuează evaluarea riscurilor

SSM Zărnești efectuează analiza de risc prin identificarea situațiilor riscante. Evaluarea riscului de incendiu presupune identificarea situațiilor în care sunt prezente cele trei elemente ale triunghiului de incendiu (combustibil, oxidant și sursă de aprindere).

Originile unui incendiu se datorează în primul rând prezenței produselor combustibile. Sunt considerate priorități:

-stabilirea listei produselor prezente;

-determinarea stării fizice (lichid, gaz, solid, pulbere, aerosoli, etc.);

-cunoașterea caracteristicilor fizice și chimice (de exemplu, punctul de aprindere al unui lichid: cu cât este mai mic, cu atât produsul este ușor inflamabil);

-identificarea condițiilor de utilizare și depozitare a acestora (cantități, temperatură, încăpere sau dulap, prezența rezervoarelor de reținere, etc.).

Măsuri de precauție recomandate de SSM Zărnești

Originile incendiului pot fi legate și de procesele implementate (condiții de temperatură și presiune, reacții exoterme, produși de descompunere, condiții de răcire, etc.) sau chiar de potențialele defecțiuni ale acestora (închideri ale sistemului de răcire, scurgeri de produse, defecțiuni previzibile, opriri accidentale în aprovizionarea cu produse, etc.).

Măsurile preventive implementate de SSM Zărnești înseamnă evitarea riscurilor. Pentru a evita riscul de incendiu, este necesar să se acționeze, cel puțin, pe unul dintre vârfurile triunghiului de foc: combustibili, oxidanți, sursele de aprindere.

SSM Zărnești recomandă o serie de acțiuni asupra combustibililor:

  • Înlocuiți produsul combustibil cu altul incombustibil sau mai puțin combustibil.
  • Interveniți asupra stării de diviziune a materiei (cu cât starea este mai divizată, cu atât arderea este mai ușoară și mai rapidă).
  • Limitați cantitățile folosite și depozitate.
  • Captarea emisiilor de combustibil.
  • Aspirarea frecventă și aranjarea spațiilor.
  • Acțiuni asupra oxidanților.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Echipamentele de stingere a incendiilor, precum și instalațiile fixe de stingere trebuie alese cu prudență, astfel încât să fie adaptate tipurilor de incendii susceptibile de a izbucni și să fie prezente în număr suficient. SSM Zărnești le verifică regulat, astfel încât să fie operaționale în orice moment.

Deoarece îndepărtarea tuturor combustibililor și/sau a surselor de aprindere este dificil de implementat, este esențial să se ia măsuri pentru a reacționa rapid și eficient la declanșarea unui incendiu și pentru a limita efectele acestuia. Aceste măsuri de îmbunătățire continuă urmăresc:

-să faciliteze evacuarea persoanelor prezente sau să ofere siguranță persoanelor cu dizabilități care o solicită;

-limitează răspândirea incendiului,

-încurajează intervenția serviciilor de urgență.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Pentru a pune la punct abordarea de prevenire a riscului de incendiu și a o face durabilă, este esențial să se obțină implicarea întregului personal al companiei, de la conducerea generală până la operator.

Pentru evitarea apariției incendiilor, SSM Zărnești vă ajută cu recomandări:

  • Reduceți conținutul de oxigen, pentru a face atmosfera neinflamabilă, prin introducerea unui gaz inert (azot, argon, heliu etc.). Atenție, însă, la riscul de hipoxie (scăderea aportului de oxigen a diferitelor țesuturi ale corpului) în cazul intrării unui angajat în zona în cauză.
  • Izolați produsele oxidante (oxigen, peroxizi, etc.) de produsele combustibile.

Pentru orice fel de informații legate de producerea incendiilor, contactați echipa SSM Zărnești!