SSM Vrancea

SSM VranceaSSM Vrancea vă avertizează că manipularea incorectă sau neglijentă a echipamentelor de lucru, pot avea consecințe grave asupra muncitorilor și pot provoca daune materiale importante. De aceea, este necesar să utilizați un program de întreținere planificat al instalațiilor și echipamentelor de muncă. Respectarea măsurilor de siguranță stipulate în fișele cu date despre securitate poate fi realizată prin păstrarea acestor fișe la îndemână.

SSM Vrancea își propune să acorde o atenție deosebită proceselor care prezintă un risc mare de aprindere în urma utilizării materialelor și lichidelor inflamabile, a GPL-ului, oxigenului, cât și din cauza exploatării neconforme a rețelei de gaze.

Măsuri de siguranță, recomandate de SSM Vrancea

Măsurile de siguranță în utilizarea combustibililor sunt în conformitate cu Legea nr.307/2006 (privind apărarea împotriva incendiilor). SSM Vrancea vă recomandă să respectați Reglementările privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă. Angajații trebuie să fie bine instruiți în domeniul SSM, pentru a fi conștienți de responsabilitatea lor în a raporta posibilele pericole.

Pentru evitarea producerii de incendii:

-în alegerea materialelor de finisaj interior a clădirilor să fie evitată folosirea lemnului pe pereți sau tavane;

-la confecționarea panourile indicatoare, inclusiv a căilor de evacuare, să fie evitată hârtia, un bun combustibil pentru incendiu;

-instalarea detectoarelor de gaze în spațiile unde există posibilitatea prezenței gazelor sau vaporilor inflamabili;

-ventilația încăperilor să fie adecvată;

-interzicerea fumatului în locurile unde se lucrează cu oxigen sau GPL;

-identificarea materialelor și lichidelor inflamabile, pentru a respecta măsurile specifice de securitate și sănătate în muncă;

-evitați depozitarea deșeurilor inflamabile sau combustibile pe căile de evacuare (scări, holuri, coridoare).

Materialele inflamabile și evitarea pericolelor

Identificarea materialelor inflamabile, a substanțelor care emană vapori inflamabili (unii adezivi) și reducerea cantităților la minimul necesar procesului de lucru vă ajută în buna derulare a activităților afacerii dumneavoastră.

Pentru depozitarea stocurilor rămase, SSM Vrancea vă recomandă folosirea unor spații separate de locul de muncă, în clădiri special construite, rezistente la incendii. Materialele rămase nefolosite vor fi stocate separat și marcate clar în funcție de categoria acestora. Pentru depozitarea, manipularea și utilizarea în siguranță, se face instruirea corespunzătoare a angajaților.

Muncitorii din construcții și întreținere, care lucrează la rețelele de gaze, trebuie să efectueze o evaluare detaliată a riscurilor, solicitând la nevoie sfaturile de la furnizorul de gaz.

Riscul manipulării lichidelor inflamabile

Un risc semnificativ de producere a incendiilor îl prezintă manipularea lichidelor inflamabile. Acestea pot degaja vapori (GPL) care pot ajunge pe calea aerului la surse de aprindere. Depozitarea, întreținerea sau utilizarea defectuoasă pot duce la scurgeri de lichide și vapori. Este recomandată depozitarea acestora în recipiente închise, rezistente la foc, prevăzute cu mijloace de a limita scurgerile.

Cantitățile mari sunt depozitate în încăperi special construite sau în aer liber, în spații împrejmuite, semnalizate corespunzător, departe de sursele de aprindere. Ventilația în spațiile închise trebuie proiectată special pentru a reduce concentrația vaporilor din aer.

Nu folosiți echipamentele defecte care pot avea scurgeri. Acestea trebuie să fie etanșe și în stare bună de funcționare (folosiți echipamente conforme din magazinul SSM Vrancea).

Depozitarea lichidelor inflamabile în recipiente

  • Recipientele folosite la îmbutelierea lichidelor inflamabile sunt diferite, în funcție de cantitatea folosită. Ele trebuie ținute acoperite și să fie prevăzute cu capace cu auto-închidere brevetate.
  • În zonele în care sunt utilizate, nu trebuie să existe surse potențiale de aprindere.
  • Echipamentele electrice din aceste zone (sistemele de alarmă sau iluminatul de urgență) să fie adaptate adecvat utilizării în condiții inflamabile.
  • La utilizarea oxigenului sau a GPL-ului trebuie să fiți conștienți de pericolele la care vă expuneți printr-o manipulare neconformă.

Protecția civilă, asigurată conform legii

Puteți ajuta la asigurarea măsurilor de protecție civilă (conform Legii nr. 481/2004) prin evitarea folosirii surselor potențiale de aprindere în zonele unde sunt utilizate sau depozitate materiale, lichide sau gaze inflamabile.

Consultați echipa SSM Vrancea pentru furnizarea măsurilor de siguranță la lucrul în spații închise.

Prețul pentru instruirea periodică a angajaților sau testarea acestora este adaptat nevoilor dumneavoastră.

Contactați specialiștii noștri pentru consiliere în vederea optimizării dotărilor și a mijloacelor de prevenire a incendiilor!