SSM Urlați

SSM UrlațiSănătate și Securitate în Muncă Urlați (SSM Urlați) este o instituție care acordă o atenție deosebită programelor de siguranță la locul de muncă. Datorită specializării în domeniul SSM, scopul principal este îmbunătățirea mediului de lucru prin recunoașterea, evaluarea și controlul condițiilor periculoase. Prin implementarea practicilor de lucru sigure și conformarea cu cerințele de reglementare ale Legii nr.319/2006 (Lege respectată de SSM Urlați), se reduce frecvența și severitatea rănirilor muncitorilor din orice domeniu de lucru.

SSM Urlați vă explică ce înseamnă securitate și sănătate la locul de muncă

Gestionarea prudentă și eficientă a riscurilor în scopul protejării lucrătorilor și afacerilor reprezintă domeniul Securitate și Sănătate la locul de Muncă. Buna administrare a securității poate fi făcută cu ajutorul SSM Urlați și implică colaborarea managerilor, a lucrătorilor, furnizorilor, antreprenorilor și a clienților. Sănătatea și siguranța reprezintă o parte a obiectivelor stabilite pentru o dezvoltare durabilă a afacerii dumneavoastră.

Beneficiile practicilor SSM

Prin respectarea practicilor SSM Urlați se creează linii deschise de comunicare între angajatori și toate persoanele care contribuie la buna funcționare a unei unități. Scopul angajatorului este acela de a se asigura că lucrătorii, supraveghetorii și managerii se simt confortabil să discute despre probleme întâmpinate la locul de muncă. Datorită încrederii pe care o capătă în organele de conducere, muncitorii pot acționa în mod activ pentru a sesiza neregulile cu care se confruntă. Lucrătorii pot raporta preocupările, soluțiile și sugestiile lor pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Activități comune pentru respectarea regulilor SSM

Implicarea muncitorilor în luarea deciziilor în activitățile de securitate și sănătate înseamnă responsabilități comune, iar fiecare persoană implicată își cunoaște rolul în caz de urgență. Activitățile comune includ:

  • Practica evaluării riscurilor la locul de muncă.
  • Planificări ale departamentului SSM.
  • Efectuarea de controale la locul de muncă.
  • Găsirea de procedee noi de comunicare.

Cine contribuie la îndeplinirea regulilor SSM?

Legea securității și sănătății în muncă este valabilă și se aplică în toate organizațiile, indiferent de mărimea lor. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor SSM revine angajatorului sau persoanelor care desfășoară activități independente. Sunteți obligați să luați măsuri de precauție pentru a oferi un mediu de lucru sigur prin reducerea riscurilor de pericole.

Pentru îndeplinirea acestor obligații trebuie să desemnați o persoană competentă, cu abilități, cunoștințe și experiență în gestionarea problemelor de sănătate și securitate și muncă.

Facilități potrivite pentru orice loc de muncă

Îndeplinirea unor baze de confort și salubritate este o obligație pentru fiecare loc de muncă. SSM Urlați vă oferă facilitățile potrivite despre modul în care veți gestiona securitatea și sănătatea în afacerea dumneavoastră. Politica SSM trebuie să cuprindă angajamentul reprezentanților conducerii unității față de măsurile de sănătate și securitate. Prin consultarea angajaților în problemele de securitate, aflați părerile lor despre schimbările care urmează a fi făcute. Este obligatorie instruirea și formarea tuturor angajaților pentru securitatea lor. SSM Urlați vă oferă consiliere pentru a lucra în siguranță, fără riscuri pentru sănătate. De asemenea, purtarea echipamentului de lucru adecvat oferă protecție împotriva pericolelor.

Ce este echipamentul de protecție?

Hotărârea de Guvern nr.1048/2016 stabilește ce se înțelege prin echipament individual de protecție. Orice echipament care este destinat protecției lucrătorilor în timpul orelor de lucru, împotriva situațiilor care le pun în pericol sănătatea sau chiar viața, poartă denumirea de Echipament Individual de Protecție (EIP). El trebuie purtat în orice moment din timpul muncii. Sunt activități care necesită echipamente speciale de lucru, cum ar fi: pielea pentru sudură sau îmbrăcămintea purtată pentru lucrul cu electricitate sub tensiune.

Tipuri de EIP:

-căștile și ochelarii de protecție adaptate activității prestate;

-vestele de siguranță cu benzi reflectorizante de înaltă vizibilitate;

-cămăși cu mâneci și pantaloni lungi de lucru, pantofi sau cizme;

-echipamente suplimentare necesare în condiții cu risc crescut de accidente;

-mănuși de protecție;

-protecții faciale pentru lucrări de tăiere, șlefuire sau ciobire;

-protecții respiratorii.

Măsuri de gestionarea riscurilor

Conform legilor SSM, angajatorii au obligația raportării și păstrării unei evidențe a incidentelor și cazurilor de boală profesională. Pentru întocmirea dosarelor de evidență, trebuie să recurgeți la evaluarea riscurilor pentru sănătate ca instrument principal. Aceste evaluări vă permit să minimizați pericolele pe care le întâlniți.

Gestionarea riscurilor vă permite controlul și luarea de măsuri pentru eliminarea lor.

Echipa SSM Urlați vă poate ajuta să mențineți actualizate politicile de securitate și sănătate în muncă și evaluarea riscurilor.

Luați legătura cu specialiștii noștri în vederea consilierii la prețuri conforme cu numărul de angajați sau cu nevoile dumneavoastră!