SSM Târnăveni

SSM TârnăveniSSM Târnăveni a constatat de-al lungul anilor de experiență că niciun loc de muncă nu este imun la accidente. De aceea, comunicarea și conștientizarea posibilității de întâmplare a unui eveniment sunt un bun început pentru căutarea celor mai bune soluții de prevenire a accidentelor.

Obiectivele SSM Târnăveni pentru bunăstarea la locul de muncă

Pentru bunăstarea la locul de muncă, în special în stațiile de benzină, stațiile de service auto și chiar spălătoriile auto, este absolut esențial să se asigure protecția necesară atât muncitorilor, cât și locului unde acestea sunt amplasate.

Cele mai multe accidente necesită protecție împotriva coliziunilor, acestea fiind instalate corespunzător pentru limitarea daunelor.

SSM Târnăveni a identificat principala sursă de accidente în cantitatea mare de benzină din interiorul acestor stații. Benzina emană vapori foarte inflamabili chiar și la temperaturi foarte scăzute.

Din cauza inflamabilității vaporilor de benzină, stațiile de service prezintă risc de incendiu sau explozie diferit de riscurile altor tipuri de puncte de vânzare cu amănuntul.

Pentru a preveni riscul de aprindere, stația de service auto trebuie să fie amplasată pe baza probabilității de formare a amestecului de vapori explozivi.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Târnăveni efectuează evaluarea riscurilor

Aprinderea vaporilor de benzină poate apărea dacă aceștia intră în contact cu o sursă de căldură capabilă să o aprindă. O scânteie de aprindere ar putea proveni de la un întrerupător electric, o țigară sau o descărcare electrică statică.

Vaporii de benzină sunt mai grei decât aerul și tind să se scufunde la cel mai jos nivel posibil al mediului înconjurător și se pot aduna în rezervoare, cavități, scurgeri, gropi sau alte puncte joase și vor cădea pe pământ din cauza gravității sau pot fi transportați în direcția vântului.

Acestea sunt cauzele pentru care SSM Târnăveni efectuează evaluarea riscurilor cu foarte mare atenție. Orice echipament electric (sau echipament mecanic capabil să genereze suficientă căldură pentru a provoca aprinderea) trebuie să fie evaluat și certificat corespunzător înainte de a putea fi instalat într-o zonă periculoasă din cadrul stației.

SSM Târnăveni poate garanta calitatea instalației electrice dacă stațiile de service au instalația electrică testată și certificată la fiecare trei ani de către un electrician competent familiarizat cu atmosfere explozive.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Târnăveni

Zonele periculoase, așa cum se găsesc în jurul unei stații de service auto, sunt clasificate în trei categorii:

  • Zona 0 este reprezentată de acea parte a unei zone periculoase în care atmosfera inflamabilă este prezentă permanent sau este prezentă pe perioade lungi.
  • Zona 1 este acea parte a unei zone periculoase în care atmosfera inflamabilă este probabil să apară în urma unei operații normale.
  • Zona 2 este acea parte a unei zone periculoase în care atmosfera inflamabilă nu este probabil să apară în funcționare normală și, dacă apare, va exista pentru o perioada scurtă.

Marcarea unei stații de service ar trebui să fie efectuată de cineva care este competent să o facă. SSM Târnăveni are posibilitatea de a implementa măsuri de siguranță prin marcajele clare desenate în planul SSM al stației de service și care sunt disponibile în orice moment.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de securitate și sănătate trebuie luate câteva măsuri importante:

  • Asigurați-vă că instalația electrică utilizată pentru spălătoriile mecanice auto este potrivită pentru un mediu umed și are o protecție adecvată împotriva deteriorărilor mecanice, având în vedere complexitatea pieselor în mișcare.
  • Montați un buton de oprire de urgență ușor accesibil la stațiile de service auto și la spălătoriile mecanice auto.
  • Curățați gunoiul în mod regulat (rețineți că nisipul folosit pentru curățare sau pentru a reține scurgerile de benzină va fi inflamabil și trebuie eliminat în siguranță, de către o companie de eliminare a deșeurilor periculoase, dacă este necesar).

Principalele riscuri apar din abuzul echipamentelor de lucru și din umflarea excesivă a anvelopelor vehiculelor. De aceea, SSM Târnăveni recomandă ca ieșirile din aceste locații să fie păstrate libere pentru a nu împiedica evacuarea în caz de urgență.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Sistemul de supraveghere video trebuie amplasat la vederea însoțitorului magazinului pentru a asigura o supraveghere constantă.

De folos este și documentul de protecție împotriva exploziilor, care este întocmit la cerere de SSM Târnăveni. Aici sunt înregistrate planurile și cotele pentru întreaga suprafață a stațiilor.

Trebuie afișate informații clare despre utilizarea sistemului de presiune cu aer pentru ca șoferii să poată verifica presiunea corectă în anvelope.

Toate aceste măsuri trebuie respectate pentru a evita orice penalizare, fie amendă, fie procese penale. SSM Târnăveni are angajați calificați în toate domeniile de lucru și vă poate ajuta să respectați legea protecției muncii, Legea nr.319/2006.

Contactați specialiștii noștri și veți beneficia de asistență permanentă pe toată durata contractului!