SSM Târgu Ocna

SSM Târgu OcnaSSM Târgu Ocna vă oferă sugestii despre cum puteți îmbunătăți sistemul de management al securității și sănătății în muncă. Aranjamentele pe care urmează să le faceți, cum să realizați monitorizarea și măsurarea performanței, dar și cum să obțineți o evaluare corectă a riscurilor, sunt teme la care încearcă să răspundă specialiștii SSM Târgu Ocna.

Este știut că orice organizație își ia măsurile proprii pentru a-și proteja angajații. Evaluarea riscurilor este necesară pentru a obține o mai bună gestionare a securității și sănătății în muncă.

SSM Târgu Ocna și beneficiile aranjamentelor

Aranjamentele pe care le faceți în cadrul organizației ar trebui să asigure informațiile necesare, comunicarea internă și coordonarea, pentru a proteja toate persoanele, în cazul unor accidente de muncă.

SSM Târgu Ocna poate să vă ajute în comunicarea cu autoritățile competente relevante, în caz de urgență. Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale, stingerea incendiilor și evacuarea muncitorilor în zone sigure sunt parte a aranjamentelor făcute. Toți membrii organizației trebuie să primească informații despre procedeele de instruire și exercițiile regulate cu tema „prevenire, pregătire și răspuns la situațiile de urgență”.

Procesul de îmbunătățire continuă

Obiectivele SSM Târgu Ocna și ale organizațiilor sunt identificarea și evaluarea pericolelor și a riscurilor, monitorizarea și măsurarea performanței, precum și investigarea accidentelor de muncă. În urma procedurilor de audit, sunt făcute recomandări despre revizuirea managementului, cu propuneri de îmbunătățire din partea membrilor organizației.

Pentru o bună performanță sunt de folos comparațiile între auditurile făcute în perioade diferite.

La efectuarea auditului se vor avea în vedere actualizările legilor SSM și a reglementărilor naționale. Ultima actualizare a Legii nr.319/2006 a fost făcută prin Legea nr.198/2018 (Legea privind securitatea și sănătatea în muncă).

Monitorizarea și măsurarea performanței

Modul în care politica și obiectivele SSM sunt implementate, precum și evaluarea și controlul riscurilor, sunt relevante în măsurarea performanței. Înainte de a introduce modificări noi sau alte metode de lucru, trebuie făcută identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor existente la locul de muncă. În acest scop, sunt efectuate consultări cu lucrătorii, cărora li se solicită acțiuni de implicare.

Pe lângă statisticile legate de accidentări, boli și incidente legate de muncă sunt incluse și monitorizările activă și reactivă.

Monitorizarea activă

Această metodă trebuie să includă monitorizarea planurilor specifice, a criteriilor de performanță și a obiectivelor stabilite. Sunt obligatorii:

-inspecția sistematică a sistemelor și spațiilor de lucru, a instalațiilor și echipamentelor;

-supravegherea mediului de lucru;

-supravegherea sănătății muncitorilor, prin evaluări medicale adecvate;

Monitorizarea reactivă

Acest procedeu trebuie să includă:

-identificarea, raportarea și investigarea accidentelor de muncă, a bolilor și incidentelor, precum și a pierderilor materiale;

-slabele performanțe și deficiențele sistemului de management al SSM;

-programele de reabilitare și restabilire a sănătății muncitorilor.

Evaluări ale riscurilor

Angajatorul trebuie să identifice pericolele și să controleze riscurile, pentru a constata ce ar putea dăuna sănătății lucrătorilor.

Evaluarea riscurilor nu înseamnă completarea unor cantități uriașe de documente.

SSM Târgu Ocna vă poate ajuta datorită serviciilor oferite, completând formularul de ofertă sau solicitând instruire online.

Identificarea pericolelor și îndepărtarea lor, pe cât posibil

  • Pentru a obține ajutor în explicarea pericolelor, este bine să verificați instrucțiunile producătorilor sau fișele tehnice.
  • Supravegherea cu atenție a evidențelor privind accidentele ajută la identificarea pericolelor mai puțin vizibile.
  • Operațiunilor de întreținere și curățare a aparaturilor și utilajelor să li se acorde atenție sporită.
  • Trebuie avute în vedere pericolele pe termen lung (niveluri ridicate de zgomot, expunerea la substanțe toxice).
  • Alte pericole relevante pentru evaluarea riscurilor (lucrul la înălțime, lucrul cu substanțe chimice, utilajele nepăzite).

Reglementări SSM, cu ajutorul serviciilor complete

În urma identificării pericolelor, este stabilit nivelul de risc și sunt luate măsuri pentru îndepărtarea acestora.

Responsabilii SSM trebuie să facă tot ce este posibil pentru a proteja muncitorii de vătămări.

SSM Târgu Ocna vă poate ajuta să gestionați eficient riscurile prin analiza măsurilor deja implementate.

Analiza de risc la securitate fizică (Legea nr.333/2003) sau Verificarea și autorizarea personalului și echipamentului de lucru (Legea nr. 64/2008) sunt servicii complete pe care vi le oferim.

Sunați acum pentru a obține o ofertă conform cerințelor pieței!