SSM Râmnicu Sărat

SSM Râmnicu SăratSecuritate și Sănătate în Muncă Râmnicu Sărat (SSM Râmnicu Sărat) se ocupă, printre altele, cu procedurile de instruire pentru securitatea la incendii. Punerea în aplicare a acestor măsuri înseamnă instruirea fiecărui angajat sau persoană dintr-o întreprindere despre însușirea informațiilor necesare pentru a face față unui incendiu.

În cel mai simplu caz urmarea procedurilor de evacuare este suficientă pentru a face față eventualelor incidente.

SSM Râmnicu Sărat vă oferă sprijin în întocmirea dosarului cu toate documentele cerute de Legea nr.307/2006 (Prevenirea și Stingerea Incendiilor).

Reducerea riscului de incendii, obiectivul SSM Râmnicu Sărat

Principiile de prevenire a incendiilor includ măsuri de evitarea riscurilor. SSM Râmnicu Sărat poate să vă asigure că implementarea principiilor adecvate reduc în mare măsură pericolul declanșării unui incendiu.

Principalele măsuri pentru evitarea producerii incendiilor sunt:

  • Crearea unei politici generale de prevenire a incendiilor.
  • Este obligatorie evaluarea riscului în locurile unde nu poate fi evitată producerea incendiilor.
  • Echipamentele periculoase trebuie să fie înlocuite cu unele mai puțin periculoase.
  • Instruirea angajaților în domeniul SSM și PSI.
  • Aplicarea măsurilor de prevenire colectivă.

Asigurarea căilor de evacuare

În fiecare unitate este desemnată o persoană responsabilă cu luarea măsurilor de urgență în cazul unui incendiu. Elementul cheie al siguranței este crearea de către această persoană a căilor de evacuare. Asigurarea unui traseu clar prin sediul instituției ajută la evitarea punerii în pericol a lucrătorilor. Căile de evacuare nu trebuie blocate cu aparaturi sau mobilier, iar persoana responsabilă se ocupă de acest lucru.

Ca măsură de respectare a obligațiilor este și stabilirea unui punct de întâlnire sigur pentru muncitori în cazul unui incendiu. SSM Râmnicu Sărat vă sugerează ca locația acestuia să fie aleasă în apropierea unității, desemnată clar cu semnalizare adecvată.

Evaluarea riscului este făcută de persoane calificate

Pentru a se asigura securitatea muncitorilor la locul de muncă este necesară evaluarea riscurilor. Doar persoane calificate în acest domeniu pot efectua evaluările periodice pentru identificarea oricărui pericol potențial de incendiu.

SSM Râmnicu Sărat respectă normele generale de apărare împotriva incendiilor, conform Ordinului 163/2007. Evaluările făcute stabilesc potențiale amenințări de incendii, acordând o atenție deosebită persoanelor care lucrează cu substanțe periculoase. Documentația întocmită cuprinde analize și proceduri de exerciții de siguranță la incendii, determinând dacă măsurile luate sunt suficient de eficiente sau dacă trebuie aduse îmbunătățiri.

Utilizarea echipamentelor de detectare și prevenire a incendiilor

În cazul în care măsurile preventive au eșuat, următoarea decizie luată este detectarea incendiului cât mai devreme posibil. Datoria persoanei responsabile este să verifice dacă echipamentul de detectare și stingere a incendiilor este amplasat corespunzător, extinctoarele să nu fie expirate, iar echipamentul de detectare să funcționeze și să fie bine întreținut.

Cursuri de primul ajutor

Nu este obligatorie efectuarea de cursuri de prim ajutor de către angajați, dar este o bună practică acumularea acestor cunoștințe asociate cu cele de cunoaștere a măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

În caz de incendiu, persoana responsabilă are ca prim obiectiv evacuarea în siguranță a muncitorilor din clădire. Acordarea de prim ajutor răniților este făcută cu ajutorul persoanelor instruite în acest scop. Protocoalele de prevenire a incendiilor sunt stabilite împreună cu agenții pompieri, calificați special în stingerea acestora.

Măsuri de siguranță a clădirilor:

-persoana responsabilă întocmește planul de securitate al clădirii;

-echipamentul de securitate la incendiu trebuie asigurat pentru o bună manipulare;

-eliberarea căilor de evacuare;

-verificarea scărilor de incendiu, deschiderea și închiderea acestora să funcționeze perfect;

-semnalizările de ieșire în caz de urgență trebuie să fie vizibile și să rămână luminate la întreruperea energiei electrice.

Verificarea măsurilor de siguranță

Verificarea securității clădirii înseamnă cunoașterea modificărilor aduse clădirilor, dar și a schimbărilor din domeniul legislativ. Cea mai nouă actualizare a legilor în domeniul PSI este Ordonanța de Urgență nr.80/2021 (pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului Situațiilor de Urgență și al apărării împotriva incendiilor).

Echipa SSM Râmnicu Sărat explică legile pe înțelesul oricărui angajat, până la intrarea în reflex a măsurilor pe care fiecare trebuie să le ia în caz de producere a incendiilor. Menținerea în legalitate a afacerii dumneavoastră vă ferește de amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

Contactați specialiștii noștri în vederea semnării unui contract al cărui preț diferă în funcție complexitatea și riscurile activităților dumneavoastră!