SSM Onești

SSM OneștiSecuritatea și Sănătatea în Muncă Onești (SSM Onești), împreună cu angajatorii, trebuie să întocmească planuri de acțiune, pentru ca orice organizație să își îmbunătățească standardele de sănătate și siguranță ale lucrătorilor. Orice plan de acțiune, bine întocmit, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, demonstrează angajamentul companiei față de îmbunătățirea continuă. Managementul îmbunătățit al riscurilor trebuie să fie făcut în conformitate cu legislația (Legea societăților nr. 31/1990 obligă societățile să dețină Analiza de Risc la Securitate Fizică). În orice unitate este nevoie de desemnarea unor lucrători responsabili pe linie SSM, care vor avea trecute în fișa postului obligațiile pe care le au.

Informații din planul de acțiune, oferite de SSM Onești

Inspectorii SSM Onești vor verifica dacă în planul de acțiune întocmit sunt identificate riscurile cheie și dacă sunt stabilite intervalele de timp pentru cum și când vor avea loc acțiunile de îmbunătățire.

În funcție de specificul fiecărei companii, vor fi întocmite propriile planuri de acțiune, aprobate de conducerea superioară. Aceste planuri trebuie să includă obiectivele de conducere, sistemul de management, implicarea forței de muncă, reducerea riscurilor și reducerea numărului de accidente.

Performanțe SSM, datorate planului de acțiune

Efectele bunei întocmiri și respectări a planurilor de acțiune arată nivelul de îmbunătățire a obiectivelor pe plan SSM. Angajații unităților pot avea cunoștințe, idei și sugestii despre rezolvarea multor probleme. De aceea, vor fi implicați în elaborarea planului de acțiune. Sunt necesare evaluări trimestriale pentru menținerea și îmbunătățirea acestui plan.

Un plan de acțiune calitativ poate fi obținut prin atenția deosebită acordată obiectivelor care vă ajută să minimizați riscurile cheie și care îmbunătățesc procesele SSM.

Ce include un plan de acțiune?

-investigarea și raportarea situațiilor care tind să ajungă incidente;

-implicarea în luarea deciziilor în domeniul SSM, la toate nivelurile organizației;

-în fiecare departament al unității sunt implementate planuri de siguranță;

-programele de formare în domeniul SSM vor fi îmbunătățite;

-se iau măsuri noi pentru controlul pericolelor;

-sunt identificate deficiențele din programul si procesele SSM;

-o atentă supraveghere a personalului.

Audituri periodice, cu SSM Onești

Evaluarea periodică a proceselor de securitate și sănătate din organizații, efectuată de SSM Onești, poate oferi informații valoroase despre îmbunătățirea acestora. Rezultatele auditurilor de conformitate, împreună cu evaluările de management al sănătății și securității, contribuie cu informații și recomandări pentru procesul de planificare. Constatările auditului pot oferi date importante despre incidente și tipuri de răni sau vătămări.

Sunt făcute evaluări ale programelor de sănătate și se iau în considerare opiniile personalului implicat în întocmirea planului de acțiuni.

Formarea planurilor de acțiune

După evaluarea riscurilor și a tipurilor de incidente care pot avea loc, cât și pe baza informațiilor obținute în urma auditului, puteți crea un plan de acțiune cu inițiative adecvate. Unele inițiative pot fi specifice unor tipuri de accidente, în timp ce altele sunt mai complexe și pot include, la nivelul întregii unități, un program de raportare a situațiilor în cel mai scurt timp.

Un plan bine conturat, estimarea reală a termenelor pentru diferite operațiuni, cunoașterea în amănunt a activităților specifice și stabilirea proceselor de urmărire periodică vă asigură îndeplinirea obiectivelor de securitate și sănătate în muncă.

Instrumente oferite pentru planificarea sănătății și siguranței angajatorului

SSM Onești vă oferă o serie de instrumente și rapoarte din care aflați date despre accidentele de muncă.

Angajatorii își pot folosi propriile date pentru îmbunătățirea siguranței și pentru a reduce costurile.

Mai sunt oferite date privind securitatea și sănătatea din diverse organizații, folosind informații despre activitățile de prevenire, date de evaluare, ratele de vătămare și costurile de despăgubire.

Cu serviciile SSM Onești, totul este mai ușor!

Modul în care puteți dezvolta planul de acțiune al companiei dumneavoastră, îl aflați apelând la specialiștii SSM Onești. Servicii, precum întocmirea fișelor de instructaj, elaborarea documentațiilor complete sau realizarea și implementarea planului de acțiune, sunt posibile după încheierea unui contract de asistență lunară.

Sunați acum pentru a primi sprijin și îndrumări, în condițiile adaptării tarifelor la nevoile dumneavoastră!