SSM Lugoj

SSM LugojSSM Lugoj încurajează în mod activ implicarea angajaților în luarea deciziilor legate de problemele de securitate și sănătate în muncă. Într-un loc de muncă sigur și sănătos, angajații mizează pe succesul programului, deci securitatea și sănătatea sunt responsabilitatea tuturor. Firma noastră poate responsabiliza muncitorii pentru a fi siguri că fiecare își face partea.

Obiectivele SSM Lugoj pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Lugoj efectuează inspecțiile periodice de siguranță la fiecare dintre locurile de muncă ale angajaților. Angajații sunt menținuți informați cu privire la inspecțiile de siguranță, statisticile de răni și boli și alte probleme legate de siguranță. Oferim tuturor celor implicați o activitate semnificativă care să susțină siguranța.

Angajații știu adesea mai multe despre problemele și soluțiile de siguranță decât știu managerii. Implicarea lor ajută la revizuirea și îmbunătățirea programului de securitate și sănătate în muncă.

Obiectivele SSM Lugoj au în vedere câteva măsuri SSM:

  • Includeți responsabilități de securitate și sănătate în fișele posturilor. Faceți practicile de lucru sigure ca parte a evaluării performanței.
  • Stabiliți obiective de siguranță și responsabilizați toți muncitorii.
  • Disciplinați angajații care se comportă în moduri care le-ar putea dauna lor înșiși sau altora.

Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Lugoj efectuează evaluarea riscurilor

Identificarea și controlul pericolelor se fac în urma procedurii de evaluarea riscurilor de către SSM Lugoj. Sunt urmăriți angajații care lucrează pentru a identifica practicile de lucru nesigur.

O analiză a riscurilor la locul de muncă înseamnă prelevarea de probe de aer și zgomot acolo unde există expuneri. Odată ce sunt cunoscute pericolele, puteți decide cum să le controlați. Pericolele trebuie prioritizate în funcție de locul unde au fost găsite, pentru a decide cum pot fi minimizate.

SSM Lugoj stabilește planuri pe termen lung pentru a corecta unele dintre pericole. La realizarea planurilor contribuie efectuarea analizei riscurilor la locul de muncă pentru a identifica cel mai bun mod de a corecta aceste pericole. Astfel, sunt stabilite cele mai bune practici SSM ale companiilor.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Lugoj

Orientarea generală privind siguranța noilor angajați și sau a angajaților care încep un alt tip de muncă, inclusiv reglementările de siguranță ale companiilor și procedurile de urgență, sunt măsuri de precauție recomandate de SSM Lugoj.

Sistemele de securitate și sănătate de succes au următoarele măsuri bine implementate:

  • Managerii s-au angajat să facă programul să funcționeze.
  • Angajații sunt implicați în program.
  • Este stabilit un sistem de identificare și control al pericolelor.
  • Sunt respectate reglementările legislației SSM.
  • Sunt organizate programe de instruire privind practicile de lucru sigure.
  • Respectul este reciproc, grijuliu, iar comunicarea deschisă într-un climat propice siguranței.
  • Îmbunătățirea continuă a măsurilor de securitate și sănătate.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pentru îmbunătățirea continuă este util să stabiliți un sistem clar de raportare a pericolelor, rănilor, bolilor și apelurilor apropiate. Sunt recunoscute meritele angajaților care contribuie la menținerea locului de muncă în siguranță și sănătate.

SSM Lugoj efectuează controalele tehnice pentru eliminarea pericolelor prin instrumente, instalații și echipamente sigure. Acestea sunt cele mai bune controale. Controalele administrative nu elimina pericolele; reduc expunerea prin schimbarea practicilor de lucru. De exemplu, lucrători rotativi, pauze de odihnă, programe de formare.

Echipamentul de protecție personală pune o barieră între angajat și pericol, folosind mănuși sau încălțăminte de siguranță. La utilizarea echipamentului individual de protecție, SSM Lugoj evaluează pericolul în prealabil și instruiește angajații privind modul corect de utilizare a echipamentului.

Sunt evaluate modificările intervenite pentru a corecta problemele și pentru a nu fi create alte pericole. SSM Lugoj reevaluează periodic mediul de lucru și practicile de lucru.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Angajatorii trebuie să identifice reglementările de securitate și sănătate care se aplică la locurile lor de muncă și trebuie să le respecte. SSM Lugoj poate ajuta în acest sens prin organizarea de cursuri și consultații pentru dezvoltarea programelor necesare fiecărei companii.

Contactați echipa noastră pentru revizuirea proceselor, a materialelor, instalațiilor și echipamentelor noi și modificate, pentru a identifica pericolele!