SSM Luduș

SSM LudușSSM Luduș este o companie formată din ingineri tineri, foarte bine pregătiți într-o varietate de meserii, specializată în securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Una dintre preocupările de bază este evaluarea riscurilor în cadrul organizațiilor de muncă. Despre riscurile psihosociale, riscurile de producere a incendiilor sau alte riscuri vă oferim câteva noțiuni importante.

Obiectivele SSM Luduș pentru bunăstarea la locul de muncă

Despre riscurile psihosociale știm că includ riscuri pentru bunăstarea mentală și emoțională a lucrătorilor, cum ar fi sentimentele de nesiguranță a locului de muncă, turele lungi de muncă și echilibrul slab între viața profesională și viața privată.

SSM Luduș definește riscurile psihosociale ca fiind potențialul pe care îl au caracteristicile situației sociale și organizaționale de a produce o scădere sau de a preveni o creștere a bunăstării, securității și sănătății oamenilor.

Un raport recent a stabilit că adăugarea de intervenții orientate spre muncă pentru lucrătorii depresivi care primesc intervenții clinice reduce numărul de zile de lucru pierdute în comparație cu intervențiile clinice singure.

Acest raport a demonstrat, de asemenea, că adăugarea terapiei cognitiv-comportamentale la îngrijirea primară sau ocupațională și adăugarea unei „linii de asistență structurată și a unui program de gestionare a îngrijirii” la îngrijirea de rutină sunt ambele eficiente în reducerea zilelor de boală.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Luduș efectuează evaluarea riscurilor

La recomandarea SSM Luduș, după o analiză a riscurilor de producere de incendii, unitățile de semnalizare și control manual sunt asociate cu dispozitive de siguranță: uși și clapete antifoc, sisteme de evacuare a fumului, detectoare automate sau declanșatoare manuale.

Evaluarea riscului de incendiu înseamnă identificarea situațiilor riscante în care sunt prezente cele trei elemente ale triunghiului de incendiu (combustibil, oxidant și sursă de aprindere). Originile unui incendiu se datorează în primul rând prezenței produselor combustibile.

SSM Luduș consideră o prioritate:

-stabilirea listei produselor prezente la locurile de muncă;

-determinarea stării lor fizice (lichid, gaz, solid, pulbere, aerosoli, etc.);

-cunoașterea caracteristicilor fizico-chimice (de exemplu, punctul de aprindere al unui lichid: cu cât este mai mic, cu atât produsul este ușor inflamabil);

-identificarea condițiilor de utilizare și depozitare a acestora (cantități, temperatură, încăpere sau dulap, prezența rezervoarelor de reținere, etc.).

Măsuri de precauție recomandate de SSM Luduș

Protecția împotriva exploziilor se asigură, în primul rând, prin includerea evaluărilor de riscuri în documentația stabilită la înființarea activității. SSM Luduș întocmește planurile de măsuri care includ diagramele de zonare sau cotele spațiului pe care se construiește clădirea societății.

Ca măsură de precauție este foarte important să se aibă grijă de scurgerile de combustibil în mediu. Benzina și motorina sunt printre cei mai poluatori factori. Dacă sunt eliberate în mediu, benzina și motorina poluează rezervele de sol și apă.

Ori de câte ori se scurge accidental benzină dintr-un rezervor de stocare subteran sau conducte, aceasta parcurge distanțe semnificative. Vaporii de benzină își pot găsi drum în subsolurile clădirilor și canalele publice cu consecințe grave în cazul apariției vaporilor în contact cu o sursă de aprindere.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Nivelul de risc este asociat cu scurgerile de combustibil, ceea ce înseamnă că este esențial să fie detectate precoce scurgerile. SSM Luduș recomandă acțiuni corective imediate atunci când sunt detectate scurgeri.

Prin urmare, este nevoie pentru monitorizarea consecventă și precisă a combustibilului livrat, depozitarea și distribuirea la orice stație de service cu sisteme de detectare a scurgerilor din fiecare rezervor subteran și conductă conectată.

Referitor la livrarea combustibilului, reglementările în domeniul securității și sănătății în muncă impun ca operatorii de depozitare a benzinei să supravegheze toate livrările de benzină. Un magazin de benzină poate suferi modificări pentru a permite livrări numai sub controlul șoferilor de autocisternă.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Incidentele care implică riscurile psihosociale sau riscurile de incendiu reprezintă și astăzi o proporție semnificativă a accidentelor la locul de muncă.

A ști ce tip de accident este cel mai frecvent este, în cele din urmă, de puțină importanță. Principalul lucru este de a minimiza prin toate mijloacele probabilitatea tuturor acestor accidente și, pe cât posibil, de a o eradica complet.

SSM Luduș are experiență în găsirea celor mai bune soluții pentru evitarea situațiilor de pericol. La încheierea unui contract de colaborare, vă asigurăm de asistență în orice problemă legată de securitatea și sănătatea în muncă.

Ne puteți găsi ușor, accesând pagina de contact a SSM Luduș!