SSM Gherla

SSM GherlaSSM Gherla a făcut cercetări în instituțiile și fabricile unde nu s-au implementat politici de siguranță din cauza absenței unui sistem eficient de aplicare a legii, lipsa informațiilor și a înregistrărilor exacte ale bolilor și accidentelor profesionale.

Lipsa unei pregătiri profesionale de bază în domeniul sănătății și securității ocupaționale are efecte negative în menținerea unui mediu de lucru sigur.

Obiectivele SSM Gherla pentru bunăstarea la locul de muncă

Unul dintre obiectivele SSM Gherla este sănătatea ocupațională, care înseamnă furnizarea de asistență medicală cuprinzătoare lucrătorilor printr-un amestec de intervenții promoționale, preventive, curative și de reabilitare.

Departamentul de medicina muncii a fost înființat tocmai pentru asigurarea de asistență medicală la angajarea muncitorilor, dar și pe timpul activității.

Riscurile profesionale sunt o sursă majoră de morbiditate și mortalitate în rândul lucrătorilor din fabrici, din cauza expunerii la multe situații periculoase în practicile lor zilnice. SSM Gherla și-a propus să identifice relația dintre riscurile profesionale și calitatea vieții în rândul lucrătorilor din fabricile de îngrășăminte chimice.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Gherla efectuează evaluarea riscurilor

Analiza de risc efectuată de SSM Gherla în toate unitățile cu care a colaborat a arătat că mai mult de jumătate dintre lucrători nu cunoșteau problemele de zgomot, în timp ce mai mult de jumătate dintre aceștia știau că expunerea la accident este una dintre problemele iluminatului inadecvat, iar majoritatea lucrătorilor au menționat că ventilația proastă a cauzat probleme respiratorii.

Majoritatea lucrătorilor au observat că accidentele sau rănile și problemele respiratorii sunt considerate probleme care apar din cauza expunerii la pericole mecanice și, respectiv, chimice. Din această cauză, mai mult de jumătate dintre lucrători au avut un nivel moderat de calitate a vieții.

SSM Gherla recomandă să fie efectuate controale medicale regulate pentru lucrători, iar angajatorii să efectueze mai multe studii de cercetare privind riscurile profesionale.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Gherla

SSM Gherla știe că fiecare ocupație are propriile pericole și riscuri. Riscul profesional este un risc pentru o persoană în mediul său de lucru pe lângă consecințele precum accidente mortale, răni minore până la grave și efecte alergice și sistemice care apar imediat, în timp ce există cele care apar într-o perioadă ulterioară sau un pericol profesional. Este ceva neplăcut pe care cineva îl poate suferi sau experimenta ca urmare a faptului că își face meseria.

SSM Gherla se ocupă de toate aspectele sănătății și securității la locul de muncă și pune un accent puternic pe prevenirea primară a pericolelor.

Sănătatea ocupațională este un domeniu multidisciplinar al asistenței medicale, care se preocupă cu a permite unui individ să-și desfășoare ocupația, în modul care dăunează cel mai puțin sănătății.

Sănătatea în muncă vizează:

-promovarea și menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, mentală și socială a lucrătorilor din toate ocupațiile;

-prevenirea în rândul lucrătorilor a abaterilor de la pericolele pentru sănătate cauzate de condițiile lor de muncă;

-protecția lucrătorilor angajați de riscurile rezultate din factori nocivi pentru sănătate;

-plasarea și menținerea lucrătorului într-un mediu profesional adaptat capacităților sale fiziologice și psihologice;

-adaptarea muncii la om.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

O gamă largă de pericole prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea oamenilor la locul de muncă. SSM Gherla se referă la „substanțe chimice, agenți biologici, factori fizici, condiții ergonomice nefavorabile, alergeni, o rețea complexă de riscuri de siguranță” și o gamă largă de factori de risc psihosocial.

Concluziile studiilor anterioare, efectuate de SSM Gherla, au arătat că au existat atât factori pozitivi, cât și negativi care afectează calitatea vieții în rândul lucrătorilor din sectorul industrial.

Muncitorii servesc ca și factor cheie de succes al unei organizații; prin urmare, este necesar ca securitatea și sănătatea să fie asigurate pentru toți lucrătorii din organizație. Calitatea lucrătorilor reflectă calitatea organizației.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Multe studii au fost efectuate pe lucrătorii din fabricile de îngrășăminte și SSM Gherla afirmă că lucrătorii sunt expuși la multe răni și probleme, cum ar fi probleme respiratorii, ale auzului și altele.

Pentru evitarea problemelor apărute în cazul incidentelor, este necesar ca organizațiile de muncă să solicite ajutor firmelor specializate în SSM și SU.

SSM Gherla este una dintre aceste firme, care acordă asistență pe toată perioada contractuală, ajutându-vă să scăpați de grija controalelor și a amenzilor.

Solicitați ajutor echipei noastre prin intermediul paginii de contact!