SSM Găneasa

SSM GăneasaSSM Găneasa amintește textele de reglementare care se referă la echipamentul individual de protecție (EIP). Ele provin din Legea nr.319/2006, ea însăși rezultată din directivele europene.

Textele adoptate spre aplicare privesc în special regulile tehnice aplicabile echipamentului individual de protecție, măsurile de certificare a conformității, măsurile organizatorice, condițiile de implementare și utilizare.

Obiectivele SSM Găneasa pentru bunăstarea la locul de muncă

Echipamentul individual de protecție este un dispozitiv sau un mijloc destinat a fi purtat sau ținut de o persoană pentru a o proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri de natură să îi amenințe securitatea sau sănătatea în principal la locul de muncă.

Cu toate acestea, SSM Găneasa amintește că nu există un text (cu excepția cazurilor speciale) care să specifice echipamentul necesar pentru o anumită activitate. În general, printr-o analiză prealabilă a riscurilor, pot fi implementate echipamentele adecvate.

Alegerea lor se va face așadar în funcție de riscurile de prevenit, de condițiile de muncă și de utilizatori, și asta foarte precis (sarcini îndeplinite de utilizator, mărimea utilizatorului, compoziția produselor utilizate, standardele în vigoare) . În alegerea echipamentului individual de protecție poate fi consultat și medicul de medicina muncii al SSM Găneasa.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Găneasa efectuează evaluarea riscurilor

Obligațiile angajatorului în materie de echipament individual de protecție, precum și regulile de organizare implementate de SSM Găneasa sunt definite în Codul Muncii. Angajatorul trebuie să caute toate mijloacele pentru a asigura siguranța angajaților săi prin:

  • Eliminarea sau reducerea riscurilor la sursă.
  • Implementarea măsurilor de protecție colectivă.
  • Oferirea de instrucțiuni adecvate angajaților.

SSM Găneasa precizează că echipamentul individual de protecție ar trebui utilizat doar ca ultimă soluție atunci când celelalte mijloace folosite pentru reducerea riscului se dovedesc a fi insuficiente sau imposibil de implementat.

Astfel, purtarea echipamentelor va fi necesară atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procese de organizare a muncii.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Găneasa

Echipamentul individual de protecție, recomandat de SSM Găneasa, este utilizat pentru a minimiza expunerea la agenți fizici, chimici sau biologici nocivi. Dacă nu pot elimina un pericol, pot cel puțin elimina sau reduce semnificativ riscul de rănire.

De exemplu, purtarea de protecții pentru urechi reduce riscul de deteriorare a auzului, atâta timp cât apărătoarele sau căștile pentru urechi sunt adecvate tipului de zgomot implicat și sunt utilizate corect. Cu toate acestea, protecțiile auditive nu elimină zgomotul.

SSM Găneasa pune la dispoziție angajatorilor echipamente de protecție compatibile între ele dacă situația de lucru necesită utilizarea combinată a mai multor EIP și menține aceeași eficiență a fiecărei piese de echipament.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pentru îmbunătățirea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, SSM Găneasa organizează programe de formare care să permită lucrătorilor să învețe cum să se potrivească și să poarte echipamentele de protecție.

Fiecare angajat trebuie să cunoască riscurile împotriva cărora îl protejează echipamentul individual de protecție, condițiile de utilizare, în special instrucțiunile de păstrare și întreținere a acestui echipament. De asemenea, trebuie să-și cunoască responsabilitățile în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare.

Angajatorul are obligația de a asigura angajaților săi instruire, însoțită de pregătire practică privind purtarea echipamentului individual de protecție, care să permită muncitorilor să-și folosească echipamentul în deplină cunoștință de cauză.

SSM Găneasa oferă programe de instruire și formare în funcție de necesitățile fiecărei organizații de muncă pentru continua îmbunătățire a condițiilor de lucru.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Nepurtarea echipamentului individual de protecție, în ciuda disponibilității acestora, este o cauză frecventă a accidentelor de muncă, iar lipsa confortului echipamentului este de foarte multe ori prima justificare.

Dacă un echipament este inutil de greu sau nu se potrivește, este puțin probabil să fie purtat. Dacă nu este estetic, dacă este incomod sau dacă se impune fără ca muncitorii să aibă de ales între diferite modele, reacția nu va fi favorabilă.

Orice angajat care refuză sau se abține de la utilizarea echipamentului individual de protecție, în conformitate cu instrucțiunile, își poate asuma răspunderea și se poate expune la penalități.

Cu SSM Găneasa sunteți în siguranță! Preluăm sarcinile dumneavoastră în domeniul securității și sănătății în muncă!

Obțineți contractul de colaborare completând formularul de ofertă!