SSM Dragomirești-Vale

SSM Dragomirești-ValeSSM Dragomirești-Vale are drept obiectiv protejarea lucrătorilor, îmbunătățirea profitabilității afacerilor, creșterea productivității și a calității, contribuind la o imagine corporativă pozitivă.

Obiectivele SSM Dragomirești-Vale pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Dragomirești-Vale face o prioritate din protejarea muncitorilor. Măsurile luate înseamnă protejarea vieții, păstrarea integrității, menținerea stării bune a sănătății și evitarea riscului de accidente și îmbolnăviri. Prevenirea incidentelor contribuie la asigurarea unui mediu de lucru plin de satisfacții, fără stres, care conduce la dezvoltarea pozitivă a resurselor umane.

Îmbunătățirea profitabilității afacerilor înseamnă pentru SSM Dragomirești-Vale investiții în securitate și sănătate, acestea fiind sinonime cu beneficii directe în costuri mai mici de asigurare. Prevenirea are, de asemenea, efecte pozitive indirecte, în special prin evitarea cheltuielilor legate de absenteism și costurile de recrutare.

Pentru creșterea productivității și a calității, SSM Dragomirești-Vale recomandă investiții în măsuri de prevenire. Datorită lor sunt înregistrate creșteri ale productivității lucrătorilor și, prin urmare, a întregii companii.

Integrarea valorilor de securitate și sănătate în executarea sarcinilor este adesea sinonimă cu economisirea de timp, creșterea calității și mobilizarea sporită a lucrătorilor.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Dragomirești-Vale efectuează evaluarea riscurilor

Despre transportul de mărfuri periculoase, care se realizează în principal pe cale rutieră, SSM Dragomirești-Vale spune că este cel mai predispus la accidente. De aceea, este necesară o evaluare a riscurilor cauzate de:

-starea proastă a vehiculului;

-conducerea defectuoasă a șoferului sau a unei terțe persoane;

-condițiile proaste ale drumului;

-vremea nefavorabilă.

Transportul de mărfuri periculoase se realizează pe cale rutieră, pe cale fluvială sau prin conducte aeriene sau subterane.

Multe produse periculoase transportate pe drum (petrol, chimicale) sunt inflamabile, toxice, explozive, corozive sau radioactive, iar accidentele care implică transportul de materiale periculoase pot avea loc oriunde, spre deosebire de accidentele industriale.

Riscurile generate sunt greu de surprins deoarece este o activitate circulantă, deci greu de identificat, localizat și cuantificat. Există o mare diversitate de surse de risc: eșecul modului de transport, izolarea, eroarea umană. Aceste mărfuri pot fi transportate sub formă lichidă (benzină, propan, sifon) sau solidă (azotat de amoniu).

Măsuri de precauție recomandate de SSM Dragomirești-Vale

Principalele consecințe periculoase rezultate în urma unui accident sunt deversarea, explozia, incendiul sau norul toxic, toate aceste manifestări fiind posibile asociate. Acestea pot provoca pagube umane, daune materiale și poluarea mediului.

SSM Dragomirești-Vale enumeră măsurile esențiale de prevenire: semnalizarea și etichetarea specifică, pregătirea șoferilor, echiparea obligatorie a vehiculului și inspecția tehnică periodică, consilier de siguranță, documente de transport, protocol de siguranță la încărcarea vehiculului cu substanțe periculoase.

Dincolo de cerințe tehnice pentru construcția autovehiculelor și a rezervoarelor de transport, există obligatoriu echipamente specializate de siguranță: stingătoare, întrerupătoare de baterii, cale, echipamente de siguranță și de primă intervenție (lopată, absorbanți utilizabili pe suprafețele drumului, covorașe și șosete absorbante, ochelari) și de protecție (mănuși, saci de gunoi).

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Beneficiile creșterii profitabilității corporative conduc la economii de scară semnificative la nivel macroeconomic. Contribuiți la o imagine corporativă pozitivă prin managementul solid al programelor de prevenire. Dimpotrivă, mediatizarea unui accident de muncă dăunează grav și pentru o lungă perioadă de timp imaginii companiei.

Șoferii obligați să conducă vehicule care transportă materiale periculoase, dar și personal responsabil cu logistica și distribuția materialelor periculoase sunt obligați să urmeze cursuri de formare. SSM Dragomirești-Vale organizează astfel de cursuri în funcție de cerințe și necesități.

Instruirea de bază este obligatorie pentru orice șofer care transportă materiale periculoase. Este destinată șoferilor care nu au primit niciodată pregătirea specifică în transportul mărfurilor periculoase. Ea poate fi completată cu pregătirea de specializare în funcție de nevoile companiilor.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Orice companie a cărei activitate include transportul rutier de materiale periculoase trebuie să colaboreze cu o firmă de securitate și sănătate în muncă.

SSM Dragomirești-Vale poate organiza cursuri de pregătire care să conducă la o examinare aprobată. În urma absolvirii cursurilor, șoferii primesc un certificat de calificare profesională valabilă pentru transportul rutier, obținut în urma promovării unui scris examen.

Misiunea SSM Dragomirești-Vale este de a promova în cadrul companiei orice acțiune de natură să faciliteze circulația mărfurilor periculoase pentru a preveni riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu.

Prețul cursurilor este destul de mic în comparație cu pagubele produse în urma accidentelor sau în urma controalelor ITM Dragomirești-Vale.

Contactați echipa noastră pentru asistență permanentă în orice problemă SSM!