SSM Cornetu

SSM CornetuSSM Cornetu pune accent pe programele de formare pentru a contribui la o eficientizare a măsurilor de securitate și sănătate implementate într-o organizație de muncă. Formarea este o pârghie esențială pentru conștientizarea și difuzarea principiilor de prevenire în companii. Beneficiul constă în reducerea daunelor aduse sănătății și îmbunătățirii condițiilor de muncă.

Obiectivele SSM Cornetu pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Cornetu a introdus elemente de sănătate și securitate în muncă în cursurile de competențe profesionale și de formare continuă. Sistemul de formare ilustrează evoluția proceselor de instruire în prevenirea organizată pentru cel mai mare număr de întreprinderi. Dosarul programelor de instruire descrie funcționarea sistemului SSM, abilitățile pe care cursanții le capătă și ajutorul primit în dezvoltarea și organizarea locului de muncă pentru a răspunde nevoii crescute de pregătire.

O protecție specială este acordată riscului de producere a incendiilor sau exploziilor. Pericolele de incendiu și explozie reprezintă o preocupare continuă pentru multe întreprinderi. Într-adevăr, incendiile și exploziile provoacă răni grave și chiar moartea muncitorilor și pagube materiale considerabile.

Fiecare dintre aceste riscuri face obiectul unei abordări specifice de prevenire, al cărei obiectiv principal este acela de a acționa înainte de producerea incidentului.

SSM Cornetu luptă împotriva riscului de incendiu prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice care să vizeze suprimarea oricărui focar de incendiu, precum și limitarea răspândirii efectelor unui incendiu.

Luarea în considerare a riscului de incendiu și prevenirea acestuia este fundamentală, mai ales că distrugerea unei organizații de muncă prin incendiu duce de foarte multe ori la închiderea definitivă a acesteia. Multe companii nu își revin după un incendiu major.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Cornetu efectuează evaluarea riscurilor

Un incendiu este procesul de ardere care degajă cantități mari de căldură, fum și gaze poluante. Pentru ca acesta să apară, trebuie să fie prezente simultan următoarele trei elemente:

-un combustibil, adică un material care poate fi consumat (material de construcție, lemn, benzină, hârtie, carton, pânză);

-un oxidant care, prin combinarea cu combustibilul, permite arderea (oxigen, aer);

-o sursă de aprindere care va declanșa reacția de ardere (scânteie, flacără deschisă, suprafață fierbinte).

Prevenirea riscurilor de incendiu trebuie să fie făcută cât mai mult devreme, în special la proiectarea și amenajarea spațiilor sau înființarea unui proces de producție. Angajatorul trebuie să țină cont mai întâi de reglementările din codul muncii și eventual de alte reglementări.

Lupta împotriva riscului de incendiu constă în principal în:

-eliminarea cauzelor unui incendiu prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice;

-limitarea răspândirii efectelor unui incendiu, atât asupra oamenilor, cât și a daunelor materiale;

-instruirea și informarea personalului.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Cornetu

Principalii responsabili cu eficientizarea siguranței la locul de muncă într-o companie sunt: angajatorul, managerul de securitate, responsabilul cu siguranța locurilor de muncă, responsabilii serviciului de prevenire și protecție, medicii de medicina muncii, muncitorii și lucrătorii specializați în prevenirea și stingerea incendiilor și în prim ajutor.

SSM Cornetu le atribuie sarcini specifice proporționale cu gradul de responsabilitate și, mai ales, cu nivelul de pregătire. Cursurile de formare privind securitatea în muncă, actualizările aferente și, în unele cazuri, sesiunile de formare, sunt obligatorii pentru toți participanții la activitățile firmelor.

Conținutul, durata și temele abordate variază în funcție de gradul de responsabilitate, sarcinile pe care acea persoană trebuie să le îndeplinească și, mai ales, variază în funcție de nivelul de risc prezent în companie.

SSM Cornetu organizează aceste cursuri în timpul programului de lucru, iar costul acestora nu trebuie suportat de către lucrător, ceea ce înseamnă că angajatorul trebuie să le plătească.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

SSM Cornetu vă indică o modalitate simplă, și în același timp eficientă, de a îndeplini obligația educațională prevăzută de Legea securității muncii nr.319/2006 și de a evita sancțiunile incomode. O modalitate care permite angajatorilor să-și protejeze sănătatea lucrătorilor, instruindu-i corespunzător asupra tuturor riscurilor prezente în companie.

Rezultatele se văd prin economisirea costurilor atât din punct de vedere al spațiului, cât și al timpului și al banilor. Vorbim despre cursuri online de siguranță desfășurate folosind metodologii de predare inovatoare. Aceste metode sunt concepute pentru a fi compatibile cu nevoile angajatorilor și muncitorilor.

SSM Cornetu aduce aceste cursurile de formare la locurile de muncă cu ajutorul internetului.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Încălcarea legislației SSM duce la acumularea de penalizări pentru neinstruirea lucrătorilor implicați în securitatea în muncă. Vă reamintim că plata penalităților este suportată de angajator sau de managerul de siguranță, dacă este numit.

SSM Cornetu este acreditată să vă reprezinte oriunde sunt cerute documentațiile de securitate și sănătate în muncă.

Contactați specialiștii noștri completând formularul de ofertă!