SSM Corabia

SSM CorabiaSSM Corabia anunță angajatorii că depinde de ei să se asigure dacă angajații au echipamentul de protecție personală (EIP) potrivit pentru locul de muncă și să le furnizeze, dacă nu au.

Obiectivele SSM Corabia pentru bunăstarea la locul de muncă

Lucrătorii sunt responsabili să se asigure că utilizează echipamente de protecție în conformitate cu informațiile și instruirea oferite acestora de către SSM Corabia. De asemenea, nu trebuie să deterioreze în mod intenționat echipamentul de siguranță și trebuie să informeze angajatorii când acestea trebuie curățate, decontaminate sau dacă sunt deteriorate.

Odată ce riscurile sunt identificate și controalele SSM Corabia sunt puse în aplicare, acestea sunt documentate într-un mod ușor de înțeles într-un registru de riscuri de șantier sau loc de muncă.

Acest rezumat al pericolelor pe șantier și măsurile luate pentru a le controla sunt disponibile în orice moment pentru a fi folosite atunci când apar noi contractori, subcontractanți sau vizitatori la un șantier. Un registru de pericole și riscuri de muncă poate fi studiat colaborând cu specialiștii SSM Corabia.
Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Corabia efectuează evaluarea riscurilor

Inginerii SSM Corabia amintesc angajatorilor că echipamentele de siguranță trebuie utilizate ca măsuri de control al riscurilor numai după ce au fost luate în considerare alte metode de eliminare sau minimizare a riscurilor. În mod normal, EIP este utilizat pentru a sprijini alte metode de control al riscurilor, mai degrabă, decât ca mijloc de protecție independent.

De exemplu, o mască de praf ar fi purtată la tăierea plăcilor de ciment pe șantier. Cu toate acestea, mijlocul principal de control poate fi utilizarea unui extractor pentru a îndepărta praful.

SSM Corabia ia în considerare nivelul de risc, ceea ce știe despre cum trebuie controlat și costul în raport cu nivelul de risc. Acest lucru nu înseamnă că se poate renunța la investigații, dacă controlul este prea costisitor. În cazul în care există riscul de deces sau de rănire gravă, întrebarea ar trebui să fie dacă locul de muncă merită riscul.

Odată ce este identificat nivelul de risc, angajatorii sunt sfătuiți să facă ceea ce este rezonabil și practic posibil pentru a-l elimina. Acolo unde nu poate fi eliminat, trebuie alese cele mai bune controale pentru situație pentru a-l minimiza. Cu cât controlul este mai amănunțit, cu atât riscul este mai mic.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Corabia

SSM Corabia recomandă câteva măsuri de prevenție:

  • Reevaluarea nivelul de risc pentru fiecare pericol.
  • Verificarea și monitorizarea dacă controalelor, dacă funcționează, iar nivelurile de risc sunt acceptabile.

Controalele pot fi comandate de la cel mai eficient la cel mai puțin. Aceasta se numește „Ierarhia controalelor”. Cel mai eficient control este cel care elimină riscul, cel mai puțin eficient control este cel care doar îl minimizează, cum ar fi utilizarea EIP. SSM Corabia utilizează adesea mai multe controale pentru un singur risc.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

După stabilirea controalelor, inginerii SSM revin și reevaluează nivelul de risc. Este posibil să fie obținute întotdeauna controalele corect de prima dată. Dacă noul nivel de risc este încă prea mare, sunt stabilite diferite controale, apoi sunt reevaluate.

SSM Corabia revizuiește controalele în mod regulat pentru:

  • Asigurarea că sunt utilizate controalele planificate.
  • Verificarea eficienței controalelor.
  • Asigurarea că estimarea nivelului de risc este corectă.
  • Verificarea cu ajutorul lucrătorilor dacă controalele sunt convenabile și eficiente.
  • Monitorizarea expunerii la pericole.
  • Identificarea activităților și riscurilor de muncă noi sau diferite.
  • Constatarea necesității posibilelor controale mai puternice.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Pentru riscurile comune pot fi aplicate controale comune, cum ar fi codurile de practică, liniile directoare și procedurile standard. SSM Corabia amintește angajatorilor că trebuie să discute cu subordonații și cu oricine altcineva implicat în activitatea companiei despre riscurile care decurg din munca dumneavoastră.

Crearea unui mediu de lucru sănătos și sigur nu este doar o responsabilitate legală importantă, ci poate duce și la o productivitate mai bună, relații mai bune cu antreprenorii și lucrători mai fericiți.

Evitați încălcarea legislației de securitate și sănătate a muncii cu ajutorul specialiștilor SSM Corabia!