SSM Copăceni

SSM CopăceniSSM Copăceni înștiințează managerii de afaceri că sunt supuși obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea și sănătatea angajaților. Siguranța și protejarea sănătății fizice și psihice a muncitorilor poate fi făcută prin externalizarea acestor servicii către SSM Copăceni.

Firma noastră poate ajuta angajatorii să evalueze riscurile inerente afacerilor și, dacă este cazul, poate să pună în aplicare metode de lucru care să garanteze cel mai bun nivel de siguranță pentru angajați.

Obiectivele SSM Copăceni pentru bunăstarea la locul de muncă

Pentru crearea locurilor de muncă sigure, SSM Copăceni recomandă câteva măsuri de securitate:

  • Primul ajutor: angajatorul trebuie să pună la dispoziție la locul de muncă echipamente de prim ajutor ușor accesibile, validate de medicul de medicina muncii, și adaptate naturii riscurilor.
  • Dispozitive tehnice de securitate (stingătoare): acestea trebuie întreținute, verificate periodic și ușor accesibile.
  • Indicații clare despre numerele de telefon ale serviciilor de urgență (pompieri, ambulanța): acestea trebuie să fie afișate în mod vizibil în locurile de muncă accesibile salariaților.
  • Angajatorul trebuie să pună în aplicare semnalizarea și instrucțiunile menite să avertizeze angajații cu privire la funcționarea anumitor elemente (uși, porți, ascensoare de marfă), precum și identificarea vizibilă a zonelor potențial periculoase (scări, alei, bazine).
  • Trebuie evidențiate restricțiile de acces (accesul rezervat persoanelor autorizate), planurile de circulație pietonală și a vehiculelor, planul de evacuare care trebuie urmat în caz de pericol, în special prin identificarea ieșirilor de urgență.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Copăceni efectuează evaluarea riscurilor

Angajatorul trebuie, ținând cont de activitatea sa, să evalueze toate riscurile susceptibile de a avea impact asupra sănătății și securității angajaților săi: procese de fabricație, riscuri chimice, riscuri psihosociale, riscuri legate de echipamentele de lucru.

SSM Copăceni își asumă răspunderea evaluărilor și a respectării măsurilor SSM în orice domeniu de activitate.

În urma acestei evaluări, firma noastră poate să implementeze acțiuni preventive și metode de lucru care să garanteze cel mai bun nivel de protecție a securității angajaților.

Rezultatele acestei evaluări sunt transcrise în documentația de evaluare a riscurilor profesionale care cuprinde factori de dificultate cum sunt: posturile grele, manipularea manuală a sarcinilor, expunerea la agenți chimici, vibrațiile mecanice, temperaturile extreme sau zgomotul. Documentul este datat și actualizat periodic.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Copăceni

Angajatorul are obligația de a anunța lucrătorii cu privire la riscurile existente la adresa securității și sănătății acestora și asupra măsurilor luate pentru remedierea lor.

Una dintre măsurile ce trebuie luate este ca angajatorul să pună la dispoziția angajaților echipamente de protecție adaptate riscurilor de prevenit în funcție de locurile unde lucrează (încălțăminte, îmbrăcăminte, mănuși, dopuri de urechi, măști). Acest echipament trebuie să fie certificat în conformitate cu standardele europene și cu Legea nr.319/2006 privind protecția muncii.

Toate noutățile despre reglementările referitoare la acest echipament sunt puse la dispoziția managerilor de firme de către SSM Copăceni. Angajații noștri fac referire și la prevederile regulamentelor interne despre securitate și sănătate, precum și condițiile în care angajații pot participa la restabilirea condițiilor de siguranță atunci când acestea sunt compromise.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

SSM Copăceni este alături de managerii companiilor în prevenirea și managementul sănătății și securității angajaților. Datorită departamentului de medicina muncii, salariații beneficiază de servicii de sănătate a muncii.

Medici specializați asigură urmărirea medicală a angajaților și propun măsuri individuale de ajustare a condițiilor de muncă, ținând cont de starea de sănătate a acestora. Medicii de medicina muncii exercită un rol consultativ pentru toate întrebările legate de sănătate, securitate și condiții de muncă.

Prezența asistenței medicale este obligatorie în unitățile industriale. Sub responsabilitatea managerului de afaceri, sunt organizate și planificate vizite medicale, sunt acordate îngrijiri de urgență, este ținută evidența accidentelor de muncă, sunt coordonate acțiunile de prevenire și educare a angajaților.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Încălcările securității și sănătății muncitorilor se constată de către inspectorul de muncă, acesta putând interveni în firmă din proprie inițiativă sau la solicitarea angajatorului. În cazul încălcării normelor SSM, organul de control poate trimite o notificare formală angajatorului pentru a se conforma legislației în vigoare.

SSM Copăceni vă poate reprezenta în cazul controalelor, evitând amenzile sau acțiunile penale ce urmează a fi întreprinse. Întocmim toată documentația solicitată de ITM Copăceni sau de Inspecția muncii Copăceni.

Accesați pagina noastră de contact pentru a scăpa de grija penalizărilor de orice fel!