SSM Codlea

SSM CodleaSSM Codlea întreprinde acțiuni privind organizarea muncii, acest domeniu fiind prioritar ca activitate pentru firma noastră.

Acțiunile care urmează să fie întreprinse se referă în special la stabilirea marcajelor și semnalizărilor adecvate, la gestionarea controlată a implementării produselor, la formarea și informarea oamenilor cu privire la instrucțiunile de securitate și procedurile în vigoare, la organizarea, evacuarea și intervenția echipelor interne de urgență.

Obiectivele SSM Codlea pentru bunăstarea la locul de muncă

Marcajul și semnalizarea ce urmează a fi puse în aplicare de către SSM Codlea în orice unitate îndeplinesc anumite obligații normative, care definesc în special delimitarea zonelor de risc, instalarea iluminatului de siguranță, etc. Sunt întocmite planurile de evacuare, actualizate periodic și afișate în locuri cu vizibilitate ridicată.

Instruirea și informarea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă în mod regulat se face de către SSM Codlea pentru ca personalul să dobândească reflexele potrivite și comportamentul adecvat în cazul unui incident.

În cazul prevenirii incendiilor se face instruirea personalului în manipularea mijloacelor de stingere (stingătoare, furtunuri de incendiu armate) și sunt organizate exerciții regulate de evacuare.

 

Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Codlea efectuează evaluarea riscurilor

Pentru evaluarea riscurilor, SSM Codlea recomandă înființarea și instruirea echipelor de intervenție pentru riscuri specifice, inclusiv apariția de incendii. Organizarea evacuării și intervenția echipelor interne de urgență sunt descrise în instrucțiunile de securitate la incendiu.

Prevenirea riscului de incendiu face parte din abordarea generală a prevenirii riscurilor profesionale. Aceasta se compune din:

-eliminarea cauzelor unui incendiu (acțiuni în special asupra produselor combustibile și a surselor de aprindere) prin implementarea măsurilor atât tehnice, cât și organizatorice;

-limitarea importanței consecințelor umane și materiale, în special printr-o detecție eficientă care să permită intervenția la timp pentru evacuarea persoanelor și intervenția cu mijloace interne (stingător, furtun de incendiu armat) la declanșarea incendiului;

-facilitează evacuarea persoanelor și intervenția serviciilor de urgență.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Codlea

Sistemul de securitate la incendiu trebuie proiectat odată cu înființarea unei firme sau a unei clădiri. Este alcătuit din toate elementele utilizate pentru a colecta informații sau toate comenzile legate numai de securitatea la incendiu.

SSM Codlea poate prelucra și îndeplini funcțiile necesare pentru asigurarea siguranței unei clădiri sau a unei unități în caz de incendiu: compartimentare, evacuare a persoanelor, gestionarea degajărilor, evacuarea fumului.

Prin urmare, la proiectarea spațiilor, este necesară:

-împărțirea clădirilor în unități separate cu structuri de separare rezistente la foc (compartimentare);

-izolarea spațiilor cu risc de alte spații;

-alegerea materialelor în funcție de comportamentul lor la foc;

-degajări de proiectare (ieșiri, uși, coridoare, scări, etc.) de un număr și dimensiune suficiente pentru a facilita evacuarea și accesul în caz de urgență;

-instituie o evacuare eficientă a fumului, limitând astfel răspândirea incendiului și facilitând evacuarea persoanelor și intervenția serviciilor de urgență.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Comportarea la foc în caz de incendiu a unui element se apreciază în funcție de rezistența acestuia la foc, dar și de reacția materialelor sale constitutive.

SSM Codlea recomandă pentru structuri materiale care trebuie să le permită să rămână stabile cel puțin în timpul evacuării persoanelor.

O degajare corespunde tuturor părților unei construcții care permit traseul de evacuare a ocupanților (ușă, ieșire, coridor, circulație orizontală, zonă de circulație, scară, rampă, etc.).

Combinate cu sistemele de alarmă sonoră și vizuală instalate judicios, degajările trebuie să permită evacuarea rapidă și sigură a persoanelor. De asemenea, sunt folosite pentru a ajunge în zonele de așteptare securizate.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Scopul SSM Codlea, referitor la măsurile de prevenire a incendiilor, este acela de a detecta și semnala ușor începutul unui incendiu. Obiectivul principal este de a obține o depistare timpurie și sigură a începutului unui incendiu.

Echipamentele de stingere a incendiilor, precum și instalațiile fixe de stingere trebuie alese cu prudență, astfel încât să fie adaptate tipurilor de incendii susceptibile de a izbucni și să fie prezente în număr suficient.

SSM Codlea verifică regulat aceste echipamente PSI, astfel încât să fie operaționale în orice moment. Colaborarea cu firma noastră vă scapă de costurile suplimentare care apar în cazul nerespectării Legii nr.319/2006 privind protecția muncii și a Legii nr.307/2006 privind securitatea la incendii.

Pentru oferte personalizate în domeniul măsurilor de securitate și sănătate în muncă, puteți contacta SSM Codlea, solicitând oferta noastră!