SSM Ciolpani

SSM CiolpaniSSM Ciolpani definește securitatea și sănătatea în muncă ca fiind totalitatea măsurilor care trebuie luate cu privire la problemele de sănătate și riscurile profesionale care decurg din condițiile fizice de mediu pe care le pot întâlni angajații, angajații temporari, vizitatorii sau chiar clienții în timpul muncii. Importante sunt și modalitățile pentru a preveni sau cel puțin a minimiza, dacă nu este posibil să se prevină, astfel de probleme.

Obiectivele SSM Ciolpani pentru bunăstarea la locul de muncă

Potrivit legislației muncii, angajatorii sunt obligați să ia toate măsurile necesare și să pună la dispoziție toate echipamentele necesare pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la locul de muncă. Angajații sunt obligați să respecte astfel de măsuri luate pentru sănătatea și securitatea în muncă.

Pentru a asigura respectarea și supravegherea măsurilor SSM luate, angajatorul trebuie să informeze angajații cu privire la riscurile profesionale la care sunt expuși și măsurile care trebuie luate. Informarea angajaților despre drepturile și obligațiile lor legale și oferirea de programe de instruire în probleme legate de securitatea și sănătatea în muncă, sunt tot obligații ale angajatorilor.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Ciolpani efectuează evaluarea riscurilor

Ca măsură suplimentară, SSM Ciolpani efectuează evaluarea riscurilor la locul de muncă pentru a determina posibilele evenimente care pot cauza pericol pentru angajați. Angajatorul va lua toate măsurile preventive împotriva acestor riscuri constatate în evaluare. Întrucât angajatul este partea mai slabă din contractul de muncă, angajatorul are datoria de a avea grijă de angajați.

Conform Legii nr.319/2006 privind protecția muncii, chiar dacă sunt luate toate măsurile necesare, angajatorul este răspunzător pentru toate daunele în cazul accidentelor de muncă. În consecință, astfel de prevederi împovărează angajatorul cu răspunderea strictă.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Ciolpani

În construcții, dacă ridicarea imobilului durează mai mult timp, iar angajații vor lucra permanent pe șantierul respectiv, atunci cel puțin un coordonator care va gestiona problemele de sănătate și securitate în muncă. SSM Ciolpani poate fi desemnat de către angajator coordonatorul pe probleme SSM. În conformitate cu Regulamentul privind sănătatea și siguranța în ceea ce privește lucrările de construcție, coordonatorul va pregăti și supraveghea proiectul. Cu toate acestea, chiar dacă angajatorul a desemnat un coordonator, acesta este obligat să despăgubească toate daunele aduse unui salariat în caz de accident de muncă.

Una dintre cele mai importante îndatoriri ale angajatorului este să furnizeze angajaților toate echipamentele de siguranță necesare, cum ar fi cască, ochelari de protecție, îmbrăcăminte de protecție, mănuși, centură de siguranță, frânghie de siguranță. În plus, astfel de echipamente trebuie proiectate și produse în conformitate cu Regulamentul privind echipamentele personale de siguranță.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pentru lucrările efectuate la o anumită înălțime deasupra solului, cum ar fi lucrările de construcție a parcurilor eoliene, angajații sunt expuși unui risc mare de rănire din cauza căderilor. În contextul unor astfel de lucrări, legislația în domeniu prevede că angajatorul este obligat să asigure o barieră de siguranță, plase de siguranță a platformei și o schelă construită de personal tehnic autorizat. SSM Ciolpani vă poate asigura de achiziția de astfel de echipamente, datorită magazinului propriu cu profil SSM.

În plus, echipamentul furnizat de angajator trebuie să fie adecvat naturii muncii și să nu pună în pericol sănătatea și securitatea angajatului. În cazul în care nu este posibilă furnizarea de echipamente în totalitate sigure, angajatorul va lua toate măsurile necesare pentru a minimiza riscul care poate apărea din utilizarea unui astfel de echipament. Chiar dacă riscul este minimizat, angajatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul unui accident de muncă. Pentru a proteja vizitatorii șantierului, angajatorul ar trebui să îngrădească construcția și să pună semne de avertizare care să indice limitele zonei de construcție și posibilele riscuri.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Pe lângă luarea tuturor măsurilor necesare pentru a proteja angajații, angajatorii ar trebui să ofere și instruire angajaților cu privire la drepturile și responsabilitățile lor legale. SSM Ciolpani identifică riscurile pe care le pot întâlni la locul de muncă și găsește modalități de a gestiona astfel de riscuri.

Costurile suportate cu instruirea angajaților sunt mult mai mici față de cele suportate în cazul accidentelor.

Obțineți oferta noastră pentru a primi ajutor în cazul unui control al ITM Ciolpani!