SSM Chiajna

SSM ChiajnaSSM Chiajna, datorită experienței acumulate și nivelului de calificare al personalului, vă indică măsurile pe care trebuie să le întreprindă angajații și angajatorii în cazul unor incidente și pentru prevenirea incidentelor.

Măsurile de izolare pentru muncitorii care sunt suspectați a fi infectați cu un agent biologic sau metodele de lucru prin care este evitat contactul în timpul manipulării uneltelor de lucru sunt subiecte care necesită atenție.

Obiectivele SSM Chiajna pentru bunăstarea la locul de muncă

Angajatorul trebuie să se asigure că angajații săi sau reprezentantul lor pentru siguranță sunt informați cât mai repede posibil cu privire la orice accident sau incident care ar fi putut duce la eliberarea unui agent biologic.

Aceste substanțe periculoase ar putea provoca infecție sau îmbolnăvire gravă a muncitorilor. SSM Chiajna cercetează cauzele și măsurile luate în legătură cu orice astfel de accident sau incident grav.

Pentru manipularea agenților biologici este nevoie de licență de utilizare. Măsurile cerute includ păstrarea evidenței istoricului medical și profesional al angajaților, evaluări personalizate ale stării de sănătate, precum și monitorizarea biologică și detectarea efectelor precoce și reversibile.

După manipularea oricărui material periculos, spălați bine cu apă și săpun suprafețele de lucru cel puțin o dată pe schimb, astfel încât riscurile de contaminare să fie minimizate.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Chiajna efectuează evaluarea riscurilor

Pentru evaluarea riscurilor, SSM Chiajna ține cont ca depozitarea materialelor periculoase să fie făcută în mod corespunzător și să fie făcută separarea lor în funcție de compatibilitate. Acestea trebuie păstrate în spații ventilate, uscate și răcoroase. Importantă este și curățenia în zona de lucru, dar și a angajaților.

Expunerea la substanțele biologice utilizate în mod obișnuit la locul de muncă poate avea efecte asupra sănătății pe termen scurt și lung.

Producătorii și importatorii de substanțe periculoase trebuie să furnizeze etichete de avertizare și fișe cu date de securitate împreună cu produsele lor.

SSM Chiajna, datorită departamentului de medicina muncii, păstrează toate dosarele individuale de sănătate și dosarele medicale de la supravegherea sănătății pentru o mai bună evaluare a evenimentelor.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Chiajna

Angajații sunt informați de personalul SSM Chiajna despre metodele de prevenție în cazul contactului cu substanțele periculoase. Beneficiile și dezavantajele vaccinării și nevaccinării sau întocmirea certificatului de vaccinare trebuie puse la dispoziția angajatului în cauză. Înregistrările privind vaccinarea și urmărirea, după caz, trebuie înregistrate și păstrate.

SSM Chiajna recomandă prevederi suplimentare pentru cei care lucrează într-un cadru medical sau veterinar, fie într-o unitate de îngrijire veterinară:

  • Specificarea procedurilor adecvate de decontaminare și dezinfecție.
  • Implementarea procedurilor care permit manipularea și eliminarea deșeurilor contaminate fără riscuri.

În plus, atunci când efectuează evaluarea riscurilor într-un cadru de îngrijire medicală sau veterinară, angajatorul trebuie să acorde o atenție deosebită:

  • Riscurilor pe care le prezintă natura lucrării.
  • Incertitudinile cu privire la prezența unui agent biologic la pacienții umani sau animale și materialele și specimenele prelevate de la aceștia.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Măsurile implementate cu ajutorul SSM Chiajna includ recomandări legate de ilegalitățile comise prin obligarea personalului:

-de a efectua mai multe ore suplimentare din cauza reducerilor de personal;

-de a lucra sub presiune pentru a crește productivitatea muncii, fără o creștere a satisfacției în muncă;

-de a lucra sub presiune la niveluri optime, tot timpul;

-de a nu avea control asupra modului de lucru.

Expunerea pe termen lung la factori de stres la locul de muncă precum aceștia poate afecta sănătatea mintală. Nivelurile ridicate de stres la locul de muncă pot afecta și sănătatea fizică. Managerii sau angajatorii pot reduce stresul la locul de muncă prin respectarea măsurilor de securitate și sănătate impuse de SSM Chiajna.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Controalele de risc revizuite în funcție de locul de muncă amintesc despre modul în care se desfășoară activitatea în cazul modificărilor la instalații, substanțele sau echipamentele de lucru.

Sunt evitate astfel incidente notabile și se ține cont de măsurile de precauție care trebuie luate pentru a preveni expunerea muncitorilor la manipularea unui agent biologic.

Cerințe de securitate și sănătate indică purtarea și utilizarea de îmbrăcăminte de lucru adecvată, îmbrăcăminte specială de protecție și echipament individual de protecție.

Solicitați oferta SSM Chiajna pentru a beneficia de cele mai bune măsuri SSM!