SSM Carei

SSM CareiSSM Carei menționează că angajatorii trebuie să ia măsurile necesare de securitate și sănătate în muncă și pentru clienți, vizitatori și alte persoane care se pot afla în preajma locurilor de muncă din șantierele de construcții.

Pentru a proteja astfel de persoane, angajatorul trebuie să îngrădească șantierul și să pună semne de avertizare care să indice limitele zonei de construcție și posibilele riscuri.

Obiectivele SSM Carei pentru bunăstarea la locul de muncă

Pe lângă luarea tuturor măsurilor necesare pentru a proteja angajații, SSM Carei recomandă angajatorilor să ofere și instruire angajaților cu privire la drepturile și răspunderile legale ale acestora, riscurile pe care le pot întâlni la locul de muncă și modalitățile posibile de a gestiona astfel de riscuri.

Programele de formare sunt oferite de instructorii calificați ai SSM Carei, cum ar fi inginerii de securitate și sănătate în muncă, instructorii sau medicii, în funcție de subiectul instruirii. O astfel de externalizare a serviciilor SSM nu exonerează angajatorul de răspundere.

După finalizarea cursurilor, instructorii SSM Carei vor elibera un certificat care să indice că angajatul a participat la instruire. În plus, astfel de certificate confirmă pregătirea angajatului în probleme de securitate și sănătate.
Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Carei efectuează evaluarea riscurilor

Fiecare angajat trebuie să aibă cel puțin un document, cum ar fi o diplomă, certificat sau licență, care să ateste că a dobândit pregătirea sau educația necesară și angajatul este competent să desfășoare lucrări grele și periculoase, în funcție de specificul activității.

În urma evaluării riscurilor de către SSM Carei, sunt elaborate măsuri care trebuie luate în privința problemelor de sănătate. În unitățile cu mulți angajați, cel puțin un medic și un specialist în securitatea muncii vor fi desemnați de către angajatori pentru a lucra în cadrul companiei.

Angajatorul poate alege să achiziționeze servicii externe de securitate și sănătate în muncă de la unitățile profesionale în domeniul SSM, cum este SSM Carei. Cu toate acestea, chiar dacă astfel de servicii pot fi achiziționate de la profesioniști externi, angajatorul este singurul răspunzător pentru orice probleme privind sănătatea și securitatea în muncă.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Carei

Conform Regulamentului privind lucrările grele și periculoase, departamentul de medicina muncii al SSM Carei eliberează certificate de sănătate pentru angajații care lucrează la locuri de muncă grele și periculoase, cum ar fi lucrările de construcție a unui parc eolian.

Obligația de supraveghere a angajaților aparține angajatorilor, în timp ce urmează măsurile luate și verifică echipamentul de lucru pentru siguranță la locul de muncă. În urma inspecției echipamentului de lucru, departamentul RSVTI (Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor) din cadrul SSM Carei eliberează certificate care indică faptul că acest echipament funcționează corespunzător.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Deoarece lucrările de construcție pentru un proiect de parc eolian necesită implicarea diferitelor profesii, angajatorii pot decide să încheie contracte cu alți subcontractanți. În cazul în care angajatorul principal decide să lucreze cu un subcontractant, conform Legii Muncii, acesta răspunde solidar cu subcontractantul pentru obligațiile care decurg din această lege.

Echipamentul de protecție poate fi furnizat de SSM Carei, fiind adecvat naturii muncii pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea angajatului. Astfel, este posibilă furnizarea de echipamente în totalitate sigure, angajatorul fiind sfătuit să ia toate măsurile necesare pentru a minimiza riscurile care pot apărea din utilizarea neconformă a lor.

Chiar dacă inginerii specialiști ai SSM Carei analizează riscurile pentru a fi minimizate, angajatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul unui accident de muncă. Drept urmare, angajatorii din proiectele de parcuri eoliene vor lua toate măsurile menționate pentru a preveni accidentele care pot apărea la locul de muncă.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

SSM Carei scoate în evidență faptul că relația dintre angajator și salariat este reglementată cu prevederi imperative, majoritatea fiind în favoarea salariatului, iar hotărârile instanțelor de judecată cu privire la accidentele de muncă susțin în cea mai mare parte acest fapt.

Chiar dacă atât legislația relevantă, cât și deciziile aferente urmăresc protejarea salariatului, trebuie menționat că instanțele de judecată iau în considerare implementarea măsurilor menționate mai sus la stabilirea răspunderii sau a sumei compensației.

SSM Carei încheie contracte de colaborare cu orice tip de companii, avantajele colaborării fiind:

  • Angajații vor beneficia de instruire periodică.
  • Spațiul, echipamentele și documentele SU/PSI vor fi verificate trimestrial.
  • Suport și consultanță în caz de urgențe.
  • Întocmirea documentației SSM și a fișelor de instruire.

Profitați de oferta SSM Carei pentru a obține aceste beneficii, dar și pentru alte servicii SSM obligatorii!