SSM Caracal

SSM CaracalSSM Caracal are ca obiectiv siguranța la locul de muncă, ce include o varietate de programe concepute pentru a proteja angajații de răniri și boli. Aceste programe pun accent pe identificarea proactivă a pericolelor la locul de muncă.

Obiectivele SSM Caracal pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Caracal gestionează pericolele în siguranță prin aplicarea eficientă a controalelor inginerești, controalelor administrative și prin utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP).

Instruirea de bază referitoare la securitate și sănătate nu înlocuiește nicio cerință de instruire în materie de siguranță specifice programului, legate de subiectele acoperite. De exemplu, o persoană care accesează spațiile închise, pentru a obține permisul pentru astfel de condiții, trebuie să primească o instruire specifică pentru intrarea în spațiu închis, instruirea de bază nefiind suficientă.
Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Caracal efectuează evaluarea riscurilor

Personalul SSM Caracal poate efectua evaluări specifice amplasamentului locului de muncă pentru a identifica alte considerente de securitate și sănătate, cum ar fi prezența materialelor periculoase și problemele de siguranță la locul de muncă care pot avea un impact asupra angajaților, a mediului sau a ocupației.

SSM Caracal respectă legislația SSM și își desfășoară afacerile în conformitate cu principiile dezvoltării durabile. În același timp, luăm în considerare perspectivele și opiniile părților interesate. De aceea suntem hotărâți să protejăm sănătatea angajaților la locul de muncă, mediul și să funcționăm la un standard de calitate ridicat.

Evaluările de mediu ale amplasamentului locurilor de muncă sunt utilizate pentru a determina prezența sau absența condițiilor de mediu recunoscute. Acestea sunt de obicei legate de achiziționarea proprietății, dar pot fi efectuate ca răspuns la descoperirea potențialilor contaminanți de mediu la o instalație.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Caracal

Pentru protecția mediului, SSM Caracal include programe care au ca scop reducerea riscurilor pentru mediu cauzate de contaminanți, cum ar fi materialele și deșeurile periculoase, combustibilii și uleiurile. Sunt incluse, de asemenea, planurile de urgență de mediu, care prevăd acțiunile adecvate care trebuie întreprinse în cazul unei deversări sau eliberări.

Aceste programe abordează măsurile de prevenire a poluării și respectarea reglementărilor prin furnizarea de proceduri pentru lucrul în siguranță cu aceste materiale, inspectarea vaselor și locațiilor de depozitare și desemnarea procedurilor de întreținere preventivă.

SSM Caracal are o varietate de planuri care se adresează instalațiilor care depozitează combustibili, uleiuri și materiale periculoase. Scopul acestor planuri este de a descrie măsurile de prevenire a producerii deversărilor și de a se pregăti pentru un răspuns eficient, sigur și în timp util pentru a atenua impactul unei deversări de materiale periculoase.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pe lângă îndeplinirea cerințelor de reglementare, planurile SSM Caracal servesc ca referință pentru cerințele de depozitare a petrolului și a materialelor periculoase, ca instrument de comunicare cu angajații a practicilor privind prevenirea și răspunsul la scurgeri sau evacuări, ca ghid pentru inspecții și ca resursă în timpul situațiilor de urgență.

Prin programe bine dezvoltate de mediu, sănătate și securitate în muncă și management al calității, ne propunem să ne atingem obiectivele. În acest scop, ne angajăm să respectăm următoarele:

  • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor noastre prin îndeplinirea tuturor cerințelor aplicabile.
  • Îndeplinirea tuturor obligațiilor de conformitate.
  • Instruirea angajaților și a colaboratorilor noștri cu privire la calitatea serviciilor, protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și cerințele legale aplicabile.
  • Protejarea mediului, inclusiv prevenirea poluării.
  • Îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor, accidentelor și bolilor profesionale pentru propriii angajați și colaboratori.
  • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM pentru a crește performanța.

Pentru implementarea celor de mai sus, menținem și îmbunătățim continuu un sistem de management integrat calitate-mediu-SSM în conformitate cu cerințele Legii nr. 309/2006.

Această politică este adecvată scopului și contextului organizației, inclusiv naturii, extinderii și impactului asupra mediului și siguranței activităților și serviciilor noastre.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Politica de securitate și sănătate a SSM Caracal este comunicată în cadrul organizației și pusă la dispoziția părților interesate prin intermediul documentelor pe care le revizuim anual, le modificăm sau le adaptăm în mod continuu pentru a le face adecvate afacerii noastre.

Această politică a SSM Caracal sprijină direcția strategică și oferă cadrul general pentru stabilirea obiectivelor specifice legate de calitate, mediu și SSM.

Pentru implementarea acestei politici vom aloca toate resursele umane și materiale necesare, ne vom asigura că este înțeleasă și aplicată de toți angajații noștri, care au datoria de a acționa în spiritul acestei politici.

Contactați SSM Caracal pentru a obține consiliere permanentă pe probleme de securitate și sănătate în muncă!